Septembrie 2018

Bine aţi revenit din vacanţa de vară, prieteni dragi!
M-aş bucura să ştiu că aţi avut o vară plină de momente plăcute, alături de familie şi de prieteni, de care să vă reamintiţi cu plăcere!

De acum, suntem pregătiţi să revenim la activităţile cotidiene dedicate familiilor noastre, dar şi interesului de a îmbunătăţi parcursul vieţii altora, care se confruntă cu diverse nevoi, uneori existenţiale.

Luna septembrie şi începutul noului an şcolar fac ca majoritatea proiectelor propuse spre derulare să aibă în prim plan educaţia.

Ziua de 8 septembrie este marcată în întreaga lume cunoscuta ca fiind Ziua Internațională a Alfabetizarii, reunind guverne, organizaţii multinaţionale, ONG-uri, sectorul privat, comunităţi, profesori, cursanţi şi experţi în domeniu. Printre ei ne regăsim şi noi, pentru cei care în calendarul rotarian internaţional, Luna Septembrie este cunoscută drept Basic Education and Literacy Month.

Basic Education and Literacy este o temă şi o preocupare a organizaţiei rotariene încă din anii '30, când medicul Ray Lyman Wilbur, în calitatea lui de secretar de stat, a cerut organizaţiilor Rotary să-ţi asume implicarea alături de alte organizaţii, în reducerea analfabetismului din Statele Unite.

Cluburile Rotary din SUA au trecut la acţiuni de susţinere a cursurilor de alfabetizare a adulţilor din zonele de activitate a cluburilor, acestea recunoscând importanţa susţinerii educaţiei generale, incluzând şi elevii de şcoală.
Au reuşit să adune un fond de împrumut destinat prioritar educaţiei, prin susţinerea tinerilor în finalizarea învăţământului liceal sau pentru proiecte dedicate înfiinţării de şcoli în zonele defavorizate, furnizarea de programe şi materiale didactice.

Încurajaţi de succesul obţinut, organizaţia deschide şi susţine noi programe dedicate reducerii analfabetismului, încurajării educaţiei în general, prin acordarea de sprijin financiar cluburilor şi districtelor, sub formă de granturi care au făcut posibilă desfăşurarea de proiecte la o scară mult mai largă. O primă subvenţie a avut un accent educaţional şi umanitar neaşteptat. Clubul Rotary din Ierusalim a iniţiat şi susţinut un proiect prin furnizarea materialelor Braile, dedicat nevăzătorilor din Iordania, vorbitori de limba arabă.

De-a lungul anilor 1970, educaţia şi alfabetizarea au continuat să fie o zonă populară de interes pentru cluburile Rotary de pretutindeni, desfăşurând tot mai multe proiecte şi servicii în acest sens.

Organizaţia Rotary a remarcat că alfabetizarea este şi un element esenţial pentru reducerea sărăciei, îmbunătăţirea sănătăţii, încurajarea dezvoltării comunitare şi economice şi promovarea păcii.

Începând cu anul 2002, organizaţia a oferit resurse şi abilităţi pentru avansarea alfabetizării în comunităţile din întreaga lume, prin furnizarea de cărţi şi materiale educaţionale, construirea şi susţinerea de noi şcoli, mentorarea elevilor, formarea profesorilor precum şi conceperea unor programe de alfabetizare pentru copii şi adulţi.

Sprijinul puternic pentru iniţiativele de alfabetizare şi educaţie al organizaţiei s-a extins prin lansarea noului program de granturi din 2013, când educaţia şi alfabetizarea au fost incluse într-unul dintre domeniile ce compun cele şase arii principale de acţiune a organizaţiei şi Fundaţiei Rotary.

Astăzi, proiectele finanţate de fundaţie îndeplinesc noi criterii de abordare, în care este implicată şi comunitatea locală, concentrându-se asupra proiectelor de impact durabil, care doar în perioada 2014-2015 a acordat 133 de burse în domeniul educaţiei şi alfabetizării, în valoare totală de 8 milioane de dolari.

Suntem conştienţi de rolul pe care îl avem în societate, capabili fiind să schimbăm vieţile şi destinele a milioane de copii din întreaga lume.

Ne mândrim că am reuşit să sprijinim mii de proiecte pentru îmbunătăţirea educaţiei de bază şi alfabetizării, susţinând acest drept fundamental al omului la educaţie, la libertate şi la câştigarea respectului de sine. Azi, nu putem privi decât cu încredere spre viitor şi ne concentrăm asupra modului în care putem aborda noile provocări actuale, căutând soluţii inovatoare pentru a spori actul educaţiei în România şi în lumea largă.

La noi, ca şi în anii precedenţi, majoritatea cazurilor în care ne vom implica vor viza situaţii privind familii cu bugete reduse, care nu au posibilităţi materiale de a le asigura copiilor un minimum necesar pentru începerea noului an şcolar. Ne vom apleca spre acţiuni care pot asigura un ghiozdan dotat cu cele utile unui an de studiu, un minimum echipament vestimentar, o bursă şcolară necesară acoperirii costurilor de transport sau a unui loc de cazare într-un internat şcolar.

Ştim că implicare noastră în matricea prezentată nu poate fi o rezolvare a situaţiei generale din educaţie, cu care se confruntă România de azi.

Tema educaţiei în România rămâne o problemă a cărei rezolvare poate fi dată doar de o strategie naţională bazată pe strategii şi politici guvernamentale unde, în calitatea noastră, ne-am putea aduce aportul pe una din diversele direcţii ce o compun.

Din această temă - Educaţia - cu multiplele arii ce o compun - D 2241 ar putea identifica şi extrage o nevoie specială pe care organizaţia noastră să şi-o asume, ca viitoare direcţie principală de acţiune, până la rezolvarea ei cu succes.

Aşteptăm ca printre propunerile voastre, pe care le vom primi din D 2241, să se regăsească şi variante de acţiuni pe această spinoasă problemă din sistemul educaţional din România.

Vă recomand ca într-una din următoarele voastre întâlniri de club să adăugaţi pe ordinea de zi şi această problemă, pe marginea căreia să aveţi o dezbatere în urma căreia să formulaţi un punct de vedere al clubului cu o soluţie propusă.

Până la realizarea unei noi strategii la nivel de ţară, nu ne rămâne decât să mergem mai departe pe căile bătătorite de peste 25 de ani de activitate şi implicare rotariană, la care putem adăuga acţiuni specifice temei, precum cele dedicate mentoratului şi dezvoltării personale în şcolile şi liceele noastre, acordarea de burse elevilor promiţători, capabili peste ani să genereze un plus valoare. Nu în ultimul rând, să ne aplecăm şi asupra unor acţiuni ce vizează pregătirea dascălilor care asigură educaţia noii generaţii.

Până la o curândă reîntâlnire, vă doresc un start cât mai reuşit în noul început, cu împliniri şi satisfacţii pe măsura aşteptărilor voastre!

Cu preţuire, al vostru,

Cristian V. Jurji
Guvernator 2018-2019
District 2241-România și Republica Moldova


August 2018

Elementele primordinale ce definesc un club rotarian sunt membrii și prietenia ce-i leagă. Suntem o organizație de membrii pentru că la decizia aderării în club a stat conștientizarea faptului că, împreună putem face mult mai multe lucruri bune și de mai mare impact.

Dacă vrem să fim prolifici și să ne realizăm obiectivele propuse în deplina armonie și plăcere, trebuie să avem grijă de membrii nostri și să protejam clubul de anumite pericole, ce pot dăuna și perturba activitatea.
Cluburile Rotary şi-au câştigat respectul în rândul semenilor prin seriozitate, implicare şi onestitate, calităţi de la care nu se face rabat. Şi tocmai pentru a păstra acest spirit care patronează puternic cluburile rotariene, vă invit, prieteni dragi, să acordați mai multă atenție propunerilor făcute pentru primirea unui nou membru în cluburile voastre.

Eşti rotarian şi te comporţi în acest spirit, atât la club, cât şi în societate, la locul de muncă, în familie, în cercul de prieteni, oriunde în ţară sau în afara ei, încă din clipa în care ai primit insigna. În tot acest răstimp, valorile şi principiile rotariene ne întregesc şi întăresc permanent personalitatea. Fiecare dintre noi reprezintă cartea de vizită a acestei organizaţii, fiind apreciaţi şi judecaţi după comportamentul nostru. Imaginea şi încrederea câştigată de-a lungul timpului trebuie preţuită, atent păstrată şi întreţinută. Este principalul nostru atu în faţa comunităţii.

De aceea, introducerea unei persoane nepotrivite în acest grup, poate avea urmări ireparabile în cadrul clubului, prin perturbarea bunei armonii existente, fapt ce poate duce la divizare, dar şi în comunitate, prin diminuarea încrederii în organizatia noastră.

Începând cu luna septembrie, cluburile organizaţiei noastre încep a se întregi cu noi aspiranți, ce doresc să se implice în activitatea de voluntariat, aspiranți care cred că se regăsesc în valorile promovate de organizatia noastră.
Însă, nu de puține ori, se întâmplă ca persoanele propuse să devină membri ai clubului, nu corespund cerinţelor şi valorilor Rotary. Realizăm în timp, că nu a fost cea mai potrivită propunere pentru ca respectiva persoană să se alăture acestei organizații.

Pentru unii dintre ei, dobândirea calitații de membru rotarian, o văd doar ca o oportunitate sau o posibilă rampă de lansare spre alte scopuri decât cele rotariene.
Sunt cazuri în care, din prea mare prietenie şi respect pentru colegul nostru care face propunerea, facem rabat de la aceste criterii, având ca urmare o serie de probleme cu care ne confruntăm. Probleme cauzate de moralitatea, onestitatea sau lipsa implicării personale în acţiunile clubului.

Da, avem nevoie de un club viu si activ, împrospătat mereu cu noi energii creative, capabile să compună un nucleu puternic şi unit de prieteni. Însa valoare lui nu poate fi dată doar de numărul mare al membrilor ce-l compun, dacă această valoare se obține în detrimentul calităţii și implicării.

Așadar, prieteni dragi, m-aș bucura ca următoarele voastre decizii să fie trecute prin filtrul riscurilor mai sus amintite, și ...

Fiți Inspirați în alegerile voastre!

De asemenea, nu uitați!

Pentru a fi o organizație credibilă și atractivă pentru toti cei interesați a servi comunitățile, trebuie să ne folosim de orice oportunitate aparută, pentru a spune cât mai des, cine suntem și ce facem, folosind toate instrumentele și canalele de comunicare de care dispunem.

Cu preţuire, al vostru,

Cristian V. Jurji
Guvernator 2018-2019
District 2241-România și Republica Moldova


Iulie 2018

Dragii mei rotarieni,

Au trecut câteva zile de când la Timișoara am fost onorat să  preiau colanul noului an rotarian, an în care am privilegiul de a servi organizația  în calitate de Guvernator al D 2241 România & R Moldova.

Țin să-l felicit PDG Milian Sopoian pentru realizările remarcabile pe durata mandatului său, recunoscute atât în cadrul D 2241, cât și la nivel internațional, poziționând  districtul nostru în rândul celor cu mare greutate.

De asemenea, mulțumesc pentru  ajutorul și încurajările constante pe care le-am primit ,care mi-au ușurat misiunea preluării mandatului  de guvernator.

Este o deosebită onoare și o grea responsabilitate asumată în cunoștință de cauză, bazat fiind pe suportul și încrederea arătată de voi, prieteni dragi, toți cei care v-ați exprimat disponibilitatea de  a-mi  fi alături pentru a forma  o echipă puternică și unită, pregătită să continuie munca predecesorilor noștri, dar și  să răspundă noilor provocări ale anilor ce va să vină.

Aș rămâne profund îndatorat să constat pe viitor, că mă pot baza pe fiecare dintre voi,  considerându-vă  parte integrantă a marii echipe, care joacă un rol important în noul an - an în  care ar trebui să facem diferența!

Pentru că da, trebuie să facem diferența!

Și asta din  multe motive, din care am să punctez doar două. Unul, cel internațional, desprins din tema anului transmisă de către președintele RI Barry Rassin –Be the Inspiration, iar celălalt, contextual național, raportat la momentul fast al națiunii noastre, 1 dec. 2018, dată ce marchează Centenarul Marii Uniri.

De peste 13 ani sunt conectat și părtaș  la întreaga activitate a mișcării rotariene din țara noastră alaturi de mulți dintre voi care serviți organizația de dublu anilor mei. Și cred că sunteți cu toții de acord, că privind retrospectiv, putem afirma, fără nici o ezitare, că  avem de ce să fim mândri de ceea  ce  am  reușit să facem până acum!

Proiectele derulate în folosul comunității au atins multiple arii de acțiune specifice  organizației noastre, implicându-ne cu succes în domenii, precum  educație, sănătate, susținerea noii generații, dezvoltare  locală, sănătatea apei, și nu în ultimul rând, dezvoltarea păcii și prieteniei în lume, acțiuni care, dacă ar fi să le cuantificăm  în termeni financiari, ar depăși suma de un miliard de $!!!

Din păcate pentru noi, în pofida tuturor acestor acțiuni  și diversități ale domeniilor de implicare, noi, ca și organizație, ne pierdem, nereușind  încă să ne detașăm destul de bine față de cele peste 85.000 de alte  ONG-uri, asociații sau fundații din țara noastră care, și ele la rândul lor, se implică într-o paletă largă de proiecte pe teme asemeni nouă.  Asta ne face grea sarcina în a convinge opinia publică că putem fi parteneri de încredere, cu  o lungă și  vastă implicare în rezolvarea unor  probleme și nevoi comunitare sau  pentru  a stimula  interesul anumitor companii sau oameni de afaceri, care ar putea să ni se alăture în demersurile noastre prin susținere  financiară a  proiectelor pe care le derulăm.

Pentru a depăși acest handicap, în spiritul temei anului,  lansată de președintele R I Barry Rassin, în calitatea mea de guvernator al D2241,  vă invit, pe fiecare în parte, să indrăzniți mai mult. Consider că a sosit timpul să construim un plan, bazat pe identificarea unei direcții pricipale de acțiune, care să ne individualizeze  mai clar și să ne confere o mai mare încredere și vizibilitate în fața celor care ar putea să ne sprijine în acțiunile noastre. Să facem diferența față de celelalte entități similare nouă, fără însă a abandona proiectele în derulare sau temele de acțiune ale  organizației noastre.  

După mai mult de 25  de ani de activitate rotariană, bazându-ne pe resursele umane ale organizației noastre, elitele profesionale ale acestei națiuni, putem pretinde că organizația a atins deja maturitatea necesară pentru a putea identifica și extrage din noianul problemelor reale ale societății noastre, o temă, o nevoie, de real interes, cu care se confruntă România de azi, un proiect  pe care  organizația să și-l  asume a-l coordona și gestiona până la finalizarea lui.

Azi,  D 2241, are aceeași problemă cu care se confruntă RI, în anii 80. Atunci, în urma multor analize ale activităților derulate, liderii momentului au conștientizat că organizația se pierde în multiple acțiuni, pe teme și  proiecte,  mult sub capacitatea și potențialul organizației de talie internațională. Decizia alegerii unei teme principale, și anume “implicarea în procesul eradicării poliomielitei”, a făcut ca RI să-și asocieze  numele cu un proiect de real interes pentru întreaga omenire, devenit proiect locomotivă al organizației, care  s-a bucurat de o mare vizibilitate și încredere, consacrându-ne în rândul organizațiilor de top, ce contează în aceasta lume.  

Azi, este timpul ca istoria să se repete! E timpul să dăm țării un proiect de real interes, care să conteze și să  evidențieze rolul și scopul organizației noastre. Pentru că da, Districtul  2241 România & R.Moldova a atins  maturitatea necesară pentru a stabili un plan de acțiune. Iar liderii acestui District,  trebuie să ia o decizie în acest sens!  Pentru că avem cu cine și avem de ce!

Nu contează cât va dura până vom  finaliza acest proiect,  dacă va fi necesar, îl vom căra cu anii în spate, ca pe o piatră de moară, până la finalizarea lui. Dar, va fi piatra noastră, pe care va trebui să o ducem până la capăt. Și atunci, când cineva se va întreba:  “Rotary? Cine sunt?”,  nu se va mai ridica din umeri, nu se va mai confunda cu vreo firmă de construcții sau asimila cu vreo asociație oarecare.  Se va spune: “ Rotary? Păi, Rotary sunt aceia care…”  

ACEIA ….CARE VOM DECIDE NOI SĂ FIM!  

La prezentarea obiectivelor mele, pentru anul rotarian 2018-2019, făcută  în fața Adunării  Generale a Cluburilor din D 2241, în cadrul Conferinței de la Vișeul de Sus, am propus și supus la vot  nevoia identificării unei teme principale de acțiune a D 2241, pentru următorii ani. Propunerea  a fost votată și validată de către Adunarea Generală.

Aceasta va fi marea provocare a anului nostru!

Prin urmare, aștept să ne ajuți în a identifica această temă, pentru că părerea și propunerea ta contează mult, ea va fi adaugată pe lista de propuneri a Comisiei  de Nominalizare a viitoarei direcții de acțiune a D 2241. Comisia, formată din rotarieni reprezentativi ai D2241, în urma unor serioase și pertinente analize va extrage cea mai fezabilă temă de lucru, stabilind  principala direcție de acțiune a D 2241, pentru  următorii  ani, până la rezolvarea ei cu succes.

Ne așteaptă un an provocator și captivant, căruia trebuie să-i raspundem pe măsura, în așa fel, încât la finalul său, să  fim mândri că am contribuit la un plan, prin care organizația noastră va dobândi  o mai mare vizibilitate, încredere și recunoaștere, în peisajul organizațiilor de profil, o organizație puternică și demnă de a fi sprijinită de o seamă de companii, pregătite a se implica în proiectele noastre.

Peste câteva zile, Asistenții  de Guvernator vor lua legătura cu Președinții Cluburilor arondate, urmând să stabilească un calendar comun al vizitelor de club si pregatirea urmatoarelor evenimente. Pe mine și echipa executive  ne așteaptă o lună dedicată activității de fixare a evenimentelor propuse a se derula de-a lungul mandatului, la care se adaugă  o serie de activități  administrative, privind  transferul de responsabilități între cele două  instituții districtuale, Past District Governor și District  Governor, precum și cele în relație directă cu RI.

Știm cu toții că de-a lungul fiecărui an, activitatea Rotary nu cunoaște cuvântul vacanță, si m-as bucura sa constat că  in fiecare club, pe timpul lunilor de vară, există un nucleu de membri care mențin flacăra de veghe clubului si a spiritului rotarian prin întâlniri  săptămânale non-formale, în timp ce alții, rând pe rând se bucură de vacanță.

În încheiere, atât în numele meu, cât și a echipei districtuale, îți  mulțumim pentru activitatea și implicarea depusă până acum, îți dorim  o binemeritată  vacanță, din care să te întorci cu  forțe proaspete pentru un nou început. 

Până la curânda revedere, în spiritul temei anului rotarian, te îndemn să te descoperi pe tine însuți,  să constați  că poți mai mult, să devii model de inspirație pentru  cei din jurul tău, și nu în ultimul rând,  să fii inspirat în identificarea destinației de vacanță și a persoanelor alături de care doresti să o petreci.

Cristian V. Jurji
Guvernator 2018-2019
District 2241-România și Republica Moldova


Iunie 2018

Bine aţi revenit din vacanţa de vară, prieteni dragi!
M-aş bucura să ştiu că aţi avut o vară plină de momente plăcute, alături de familie şi de prieteni, de care să vă reamintiţi cu plăcere!

De acum, suntem pregătiÅ£i să revenim la activităţile cotidiene dedicate familiilor noastre, dar ÅŸi interesului de a îmbunătăţi parcursul vieÅ£ii altora, care se confruntă cu diverse nevoi, uneori existenÅ£iale.

Luna septembrie ÅŸi începutul noului an ÅŸcolar fac ca majoritatea proiectelor propuse spre derulare să aibă în prim plan educaÅ£ia.

Ziua de 8 septembrie este marcată în întreaga lume cunoscuta ca fiind Ziua InternaÈ›ională a Alfabetizarii, reunind guverne, organizaÅ£ii multinaÅ£ionale, ONG-uri, sectorul privat, comunităţi, profesori, cursanÅ£i ÅŸi experÅ£i în domeniu. Printre ei ne regăsim ÅŸi noi, pentru cei care în calendarul rotarian internaÅ£ional, Luna Septembrie este cunoscută drept Basic Education and Literacy Month.

Basic Education and Literacy este o temă ÅŸi o preocupare a organizaÅ£iei rotariene încă din anii '30, când medicul Ray Lyman Wilbur, în calitatea lui de secretar de stat, a cerut organizaÅ£iilor Rotary să-Å£i asume implicarea alături de alte organizaÅ£ii, în reducerea analfabetismului din Statele Unite.

Cluburile Rotary din SUA au trecut la acÅ£iuni de susÅ£inere a cursurilor de alfabetizare a adulÅ£ilor din zonele de activitate a cluburilor, acestea recunoscând importanÅ£a susÅ£inerii educaÅ£iei generale, incluzând ÅŸi elevii de ÅŸcoală.
Au reuÅŸit să adune un fond de împrumut destinat prioritar educaÅ£iei, prin susÅ£inerea tinerilor în finalizarea învăţământului liceal sau pentru proiecte dedicate înfiinţării de ÅŸcoli în zonele defavorizate, furnizarea de programe ÅŸi materiale didactice.

ÎncurajaÅ£i de succesul obÅ£inut, organizaÅ£ia deschide ÅŸi susÅ£ine noi programe dedicate reducerii analfabetismului, încurajării educaÅ£iei în general, prin acordarea de sprijin financiar cluburilor ÅŸi districtelor, sub formă de granturi care au făcut posibilă desfăşurarea de proiecte la o scară mult mai largă. O primă subvenÅ£ie a avut un accent educaÅ£ional ÅŸi umanitar neaÅŸteptat. Clubul Rotary din Ierusalim a iniÅ£iat ÅŸi susÅ£inut un proiect prin furnizarea materialelor Braile, dedicat nevăzătorilor din Iordania, vorbitori de limba arabă.

De-a lungul anilor 1970, educaÅ£ia ÅŸi alfabetizarea au continuat să fie o zonă populară de interes pentru cluburile Rotary de pretutindeni, desfăşurând tot mai multe proiecte ÅŸi servicii în acest sens.

OrganizaÅ£ia Rotary a remarcat că alfabetizarea este ÅŸi un element esenÅ£ial pentru reducerea sărăciei, îmbunătăţirea sănătăţii, încurajarea dezvoltării comunitare ÅŸi economice ÅŸi promovarea păcii.

Începând cu anul 2002, organizaÅ£ia a oferit resurse ÅŸi abilităţi pentru avansarea alfabetizării în comunităţile din întreaga lume, prin furnizarea de cărÅ£i ÅŸi materiale educaÅ£ionale, construirea ÅŸi susÅ£inerea de noi ÅŸcoli, mentorarea elevilor, formarea profesorilor precum ÅŸi conceperea unor programe de alfabetizare pentru copii ÅŸi adulÅ£i.

Sprijinul puternic pentru iniÅ£iativele de alfabetizare ÅŸi educaÅ£ie al organizaÅ£iei s-a extins prin lansarea noului program de granturi din 2013, când educaÅ£ia ÅŸi alfabetizarea au fost incluse într-unul dintre domeniile ce compun cele ÅŸase arii principale de acÅ£iune a organizaÅ£iei ÅŸi FundaÅ£iei Rotary.

Astăzi, proiectele finanÅ£ate de fundaÅ£ie îndeplinesc noi criterii de abordare, în care este implicată ÅŸi comunitatea locală, concentrându-se asupra proiectelor de impact durabil, care doar în perioada 2014-2015 a acordat 133 de burse în domeniul educaÅ£iei ÅŸi alfabetizării, în valoare totală de 8 milioane de dolari.

Suntem conÅŸtienÅ£i de rolul pe care îl avem în societate, capabili fiind să schimbăm vieÅ£ile ÅŸi destinele a milioane de copii din întreaga lume.

Ne mândrim că am reuÅŸit să sprijinim mii de proiecte pentru îmbunătăţirea educaÅ£iei de bază ÅŸi alfabetizării, susÅ£inând acest drept fundamental al omului la educaÅ£ie, la libertate ÅŸi la câÅŸtigarea respectului de sine. Azi, nu putem privi decât cu încredere spre viitor ÅŸi ne concentrăm asupra modului în care putem aborda noile provocări actuale, căutând soluÅ£ii inovatoare pentru a spori actul educaÅ£iei în România ÅŸi în lumea largă.

La noi, ca ÅŸi în anii precedenÅ£i, majoritatea cazurilor în care ne vom implica vor viza situaÅ£ii privind familii cu bugete reduse, care nu au posibilităţi materiale de a le asigura copiilor un minimum necesar pentru începerea noului an ÅŸcolar. Ne vom apleca spre acÅ£iuni care pot asigura un ghiozdan dotat cu cele utile unui an de studiu, un minimum echipament vestimentar, o bursă ÅŸcolară necesară acoperirii costurilor de transport sau a unui loc de cazare într-un internat ÅŸcolar.

Åžtim că implicare noastră în matricea prezentată nu poate fi o rezolvare a situaÅ£iei generale din educaÅ£ie, cu care se confruntă România de azi.

Tema educaÅ£iei în România rămâne o problemă a cărei rezolvare poate fi dată doar de o strategie naÅ£ională bazată pe strategii ÅŸi politici guvernamentale unde, în calitatea noastră, ne-am putea aduce aportul pe una din diversele direcÅ£ii ce o compun.

Din această temă - EducaÅ£ia - cu multiplele arii ce o compun - D 2241 ar putea identifica ÅŸi extrage o nevoie specială pe care organizaÅ£ia noastră să ÅŸi-o asume, ca viitoare direcÅ£ie principală de acÅ£iune, până la rezolvarea ei cu succes.

AÅŸteptăm ca printre propunerile voastre, pe care le vom primi din D 2241, să se regăsească ÅŸi variante de acÅ£iuni pe această spinoasă problemă din sistemul educaÅ£ional din România.

Vă recomand ca într-una din următoarele voastre întâlniri de club să adăugaÅ£i pe ordinea de zi ÅŸi această problemă, pe marginea căreia să aveÅ£i o dezbatere în urma căreia să formulaÅ£i un punct de vedere al clubului cu o soluÅ£ie propusă.

Până la realizarea unei noi strategii la nivel de Å£ară, nu ne rămâne decât să mergem mai departe pe căile bătătorite de peste 25 de ani de activitate ÅŸi implicare rotariană, la care putem adăuga acÅ£iuni specifice temei, precum cele dedicate mentoratului ÅŸi dezvoltării personale în ÅŸcolile ÅŸi liceele noastre, acordarea de burse elevilor promiţători, capabili peste ani să genereze un plus valoare. Nu în ultimul rând, să ne aplecăm ÅŸi asupra unor acÅ£iuni ce vizează pregătirea dascălilor care asigură educaÅ£ia noii generaÅ£ii.

Până la o curândă reîntâlnire, vă doresc un start cât mai reuÅŸit în noul început, cu împliniri ÅŸi satisfacÅ£ii pe măsura aÅŸteptărilor voastre!

Cu preţuire, al vostru,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România si Republica Moldova

Mai 2018

Luna mai este dedicata tinerilor. Tema Rotary International pentru aceasta luna este „Youth Service Month” Este asadar momentul sa ne reafirmam sprijinul pe care Districtul 2241 îl ofera acestui segment al populatiei. În calitate de rotarieni, parte din eforturile noastre au fost îndreptate spre pregatirea viitoarei generati. Am venit în întâmpinarea lor cu programe si proiecte care au fost structurate conform nevoilor tinerilor.

Stim cu totii ca tinerii sunt viitorul organizatiei noastre. Personal, îmi doresc ca Rotary sa dainuie peste timp si sa se dezvolte, de aceea, avem o datorie morala sa continuam derularea programelor destinate tinerilor. Vom putea astfel sa oferim sprijin concret si sa mentinem un context propice dezvoltarii relatiilor dintre generatii. În viziunea mea, un numar tot mai mare de tineri vor lua contact cu valorile Rotary iar idealul de „a servi mai presus de sine” se va înradacina în mentalul colectiv.

Sincer vorbind avem si cu ce ne mândri. Presedintele RI, Ian Riseley aducând ca exemplu de buna practica permanent proiectul Rotaract Global Model United Nations, initiat de catre Clubul Rotaract TEAM Baia Mare si care astazi continua sa aduca la aceeasi masa tineri profesionisti care îsi propun sa contribuie la promovarea pacii în lume. Energia pe care acesti tineri o emana ar trebui sa ne contamineze pe toti. Entuziasmul acestei generatii, dorinta sincera de implicare benevola si viteza de reactie sunt calitati pe care le admir zilnic când întâlnesc reprezentanti ai cluburilor Interact sau Rotaract din districtul nostru.

Mi-as dori ca programele si proiectele cluburilor noastre sa vina în completarea sistemului educational si sa dezvolte încrederea de sine a tinerei generatii, abilitatile lor de comunicare si leadership, de care cu siguranta vor avea nevoie în viitoarele lor cariere profesionale.

Si daca tot vorbim de viitor, doresc sa reamintesc presedintilor alesi sa introduca obiectivele mandatului lor în Rotary Club Central. Este esential ca anul rotarian 2018-2019 sa fie pregatit temeinic astfel încât succesul actiunilor noastre sa fie garantat.

La Chi?inau, în perioada 18-20 Mai va avea loc Conferin?a Districtuala Rotaract, unde vor participa peste 250 de tineri. Felicitari ?i pe aceasta cale Medeei Petrovan, DRR 2017-2018 pentru extraordinara dedica?ie ?i implicare în acest an. În perioada 25-28 Mai va avea loc la Drobeta Turnu Severin a doua edi?ie a Rotary GenerationShip.

De asemenea vreau sa va reamintesc faptul ca în perioada 7 – 10 iunie va avea loc la Viseu de Sus Conferinta Districtuala Rotary D2241. Va fi un prilej de revedere, munca si relaxare în stilul caracteristic familiei Rotary. Va astept cu drag sa ne revedem.

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România si Republica Moldova

Aprilie 2018

Dragi prieteni rotarieni,

 

În luna Aprilie Rotary îsi concentreaza atentia asupra sanatatii mamei si a copilului. Chiar si la ora actuala, din pacate, în lume zilnic se înregistreaza în jur de 800 de decese ale unor femei care mor datorita unor complicatii legate de sarcina sau la nastere. Ce este însa si mai trist, majoritatea dintre aceste decese (aproximativ 80%, conform unor estimari) ar putea fi prevenite.

Rotary International si-a propus sa se implice activ în atingerea Obiectivului 5 de Dezvoltare al Mileniului: „Îmbunatatirea sanatatii maternale”. Cred ca este un prilej bun sa va supun atentiei activitatea organizatiei noastre în acest domeniu. Grupul de Actiunea Rotarian pentru Populatie si Dezvoltare (RFPD) si-a unit fortele cu Federatia Internationala de Obstetrica si Ginecologie (FIGO) si pe baza unui protocol de colaborare desfasoara actiuni comune care vizeaza reducerea sustenabila a mortalitatii infantile si ale femeilor care mor la nastere. Va încurajez sa urmariti activitatea celor doua organisme la urmatoarele adrese www.rifod.org si www.figo.org.

Pe masura ce veti citi, veti vedea ca activitatea lor contribuie direct la reducerea incidentelor de moarte la nastere. Veti descoperi programele de educatie materna si actiunile punctuale de sustinere a sanatatii. Pentru ca, daca mamele sunt sanatoase si beneficiaza de oportunitati, atunci si stabilitatea familiei creste.

Personal sunt încântat de modul în care, si prin acest program, Rotary datorita parteneriatelor pe care le are si datorita oamenilor minunati care compun organizatia noastra, reuseste sa realizeze atât de multe. Luati-va un moment si reflectati la cum pot cluburile noastre sa produca o schimbare pentru sanatatea mamelor si a copiilor din România. Dupa ce ati identificat modalitatile concrete de implicare, actionati! Încurajati-va rudele, prietenii, pe vecini vostri sa se alature eforturilor Rotary de a crea o lumea mai buna.

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România si Republica Moldova

Martie 2018

Dragi prieteni rotarieni,

 

Am ajuns in luna martie, care a venit, cu o ultima sfortare a iernii. Sper ca toata lumea a trecut cu bine peste aceasta perioada si ca primavara va veni cat mai curand. Sosirea acesteia ne aduce aminte ca mai sunt patru luni din acest an rotarian, destul timp ca sa ne completam lista de realizari a unui an de succes. Districtul nostru este puternic, unit, datorita fiecarui rotarian in parte.

Luna martie este „Luna Apei si a Igienei”. Apa curata, potabila este o nevoie umana de baza. Cand oamenilor, in special copiilor, le este satisfacuta aceasta nevoie, ei traiesc mai sanatos si duc o viata mai buna, in general. Cu toate acestea, exista comunitati intregi care nu au acces la acest lucru esential pentru supravietuire. Din pacate, zilnic, cel putin 3000 de copii mor din cauza unor boli provocate de apa pe care o beau. Datele puse la dispozitia publicului anul trecut cu ocazia Summit-ului Mondial al Apei din Sydney ne arata ca aproximativ 2,5 miliarde de oameni nu au facilitati sanitare imbunatite si mai mult de 783 de milioane de oameni nu au acces la apa potabila.

Proiectele Rotary, in general, vizeaza domeniul apei, insa nu trebui sa uitam si facilitatile sanitare care vin in completarea efortului nostru de a face diferenta. Spre exemplu, in urma cu mai bine de 100 de ani, unul dintre primele proiecte Rotary a fost sa construiasca o toaleta publica.

In zilele noastre, Districtul 2241 deruleaza proiectul „Educatia privind apa si igiena sanitara” cu scopul informarii, constientizarii si educarii tinerei generatii asupra utilizarii responsabile a apei si pentru asigurarea sanatatii personale si a celei publice prin igiena. Acest proiect reprezinta unul din principalele instrumente cu care rotarienii din Romania si Republica Moldova produc un impact semnificativ, pe termen lung in comunitatile locale.

Mai doresc sa va atrag atentia asupra unui alt aspect. In luna martie se implinesc 50 de ani de la chartarea primului club Rotaract. In mesajul sau prezidential, Ian Riseley pune accent pe rolul Rotaract ca parteneri in serviciu pentru Rotary si nevoia de a ingloba in activitatea noastra ideile si entuziasmul specific rotaractian: „Energia si viziunea lor aduc ceva nemaipomenit in familia noastra rotariana si in comunitatile noastre, lucru pe care il apreciez foarte mult.”

Activitatea Districtului continua si in aceasta luna in care avem programate doua evenimente majore:

 1. In perioada 16-18 martie la Sibiu va avea loc PETS 2018, unde vor fi organizate ateliere de instruire pentru presedintii alesi si pentru echipa districtuala.
 2. Adunarea Districtuala de Instruire a Secretarilor si Trezorierilor Alesi. Acest eveniment va avea loc in Cluj-Napoca, in perioada 23-24 martie.

Va incurajez sa va inscrieti si sa participati activ la cele doua evenimente pentru a intari si mai mult coeziunea din familia Rotary. Pentru a face lucruri cu adevarat valoroase, trebuie mai intai sa investim in propria dezvoltare si cunoastere.

Cu ocazia zilei de 8 Martie doresc tuturor colegelor din Rotary realizari, multa bucurie si fericire.
Sa avem o primavara frumoasa!

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România si Republica Moldova

Februarie 2018

Dragi prieteni rotarieni,

Februarie este o luna importanta pentru Rotary deoarece aceasta este luna în care organizatia noastra a luat nastere. Vom sarbatorii aniversarea a 113 ani de serviciu rotarian pe data de 23 februarie si va indemn sa marcati in club si localitati acest lucu.

Februarie este si „Luna pacii, a prevenirii si solutionarii conflictelor”. Milioane de oameni de peste tot din lume sunt în prezent refugiati din cauza conflictelor armate sau a persecutiei. 90% din victimele razboaielor sunt civili si aproximativ jumatate sunt copii. Ca de obiecei, Rotary nu ramâne pasiva fata o nevoie majora a omenirii. Putem enumera aici proiecte care combat saracia, inegalitatea, tensiunile etnice, lipsa accesului la educatie sau distributia inegala a resurselor.

Rotary refuza sa accepte conflictul ca mod de viata, asa ca va lansez rugamintea sa ne concentram pe gasirea unor modalitati prin care fiecare dintre noi, cluburile si districtul nostru pot „face diferenta” si contribui la pace în lumea din care facem parte.

Uitându-ma în jur, nu pot sa nu remarc o serie de proiecte extraordinare, dezvoltate de rotarieni în domenii diverse precum:

 1. Îmbunatatirea calitatii vietii. Membrii Rotary au creat Fundatia People for People, care a ajutat 10.000 de familii sa-si permita alimente, îmbracaminte, chirie, utilitati, medicamente si alte necesitati.
 2. Cre?terea gradului de constientizare a bullyingului. Cluburile Rotaract din Filipine desfasoara campanii anti-bullying în scoli pentru a învata copiii cum sa faca fata conflictelor în mod pasnic de la o vârsta frageda.
 3. Protectia supravietuitorilor violentei domestice si a familiilor acestora. Statul american Louisiana are a patra cea mai înalta incidenta a deceselor cauzate de violenta domestica. Membrii Rotary locali au abordat aceasta problema ajutând un adapost sa ofere hrana, îmbracaminte si consiliere pentru peste 500 de femei într-un an.
 4. Dezvoltarea abilitatilor diplomatice ale tinerilor lideri. Proiect initiat de Clubul Rotaract TEAM Baia Mare, care prin simularea activitatii ONU, ofera oportunitatea tinerilor din întreaga lume de a interactiona si a lucra împreuna pentru pace. Anul acesta, evenimentul va avea loc în New Delhi, India, în perioada 20-22 aprilie.

Paul Hariss spunea: „Cel mai virtuos razboi este Razboiul împotriva Razboiului”.

Închei aceasta scrisoare cu speranta ca ati avut parte de un început de an bun si productiv. Multumesc Comitetului Districtual pentru participarea la suior precum si tuturor pentru dedicarea voastra si suportul pe care l-am resimtit. Va multumesc pentru ca ajutati Districtul 2241 sa fie unul activ si plin de viata rotariana. Acum, haideti sa „facem diferenta” si sa avem în continuare un an Rotary minunat!

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România si Republica Moldova

Ianuarie 2018

Dragi prieteni rotarieni,

Paul Harris a spus: „Indiferent ce înseamna Rotary pentru noi, pentru lume va fi cunoscut prin prisma rezultatelor proiectelor noastre”. Noul an aduce o noua oportunitate, un nou start, luna Ianuarie este propice pentru a reflecta si a planifica viitorul. Au mai ramas 6 luni în acest an rotarian pentru a finaliza proiectele umanitare propuse.

În noul an va invit sa ne reamintim importanta serviciului vocational. Tinând cont de cele sase arii de interes ale Rotary, RI subliniaza importanta serviciului punctând anual pe parcursul a doua luni acest lucru. Luna serviciului vocational ne ofera oportunitatea de a ne reafirma angajamentul personal fata de Codul de Conduita al Rotary. Unul dintre obiectivele centrale ale serviciului vocational fiind promovarea si practicarea celor mai înalte standarde etice în munca noastra. „Testul celor 4 cai” pe care l-am amintit în scrisoarea in luna decembrie ne ajuta sa atingem aceste standarde. Acest test îsi are radacinile în relatiile umane. 

Si pentru ca am adus vorba de relatii umane, în aceasta perioada, majoritatea cluburilor tocmai si-au ales, sau sunt în proces de alegere, al leadershipului  pentru viitor.  Pâna în  momentul în care acestia vor ocupa oficial functiile, va încurajez sa oferim suport viitorilor lideri rotary. Sa contribuim prin vocatia noastra la planificarea anului, sa ne oferim voluntari pentru îndeplinirea unor sarcini sau chiar sa ne asumam implementarea unor proiecte mai mari.

Sa-i asiguram pe colegii nostri ca vom face parte  din echipa lor si se pot baza pe prietenia noastra rotariana ce ne caracterizeaza. Sa privim aceasta sansa ca o oportunitate de a ne ajuta clubul si de a ne slefui proprile abilitati. Competentele astfel dobândite în Rotary vor fi de folos atât pe plan personal cât  si profesional.

Impactul pe care fiecare dintre noi îl avem în calitate de rotarieni, individual sau la nivel de club este multiplicat de puterea membrilor RI. Când hranesti o persoana flamânda, când ajuti la educarea unui tânar sau când protejezi un copil de o boala, impactul poate parea nesemnificativ. Este total gresit, pentru ca prin puterea actiunilor individuale noi toti putem face din Rotary organizatia care „face  diferenta!”  

Urmatorul eveniment rotarian major va avea loc in 26-28 Ianuarie 2018 la Suior Baia Mare, ?i cuprinde

-Întrunirea Consiliului Consultativ al PDG, DGE, DGN

-Seminar Leadership

-Prezentarea Temei Prezidentiale 2018-2019

-Comitet Districtual

-Concurs rotarian de ski

Va doresc ca  în Noul An sa ave?i parte de sanatate, fericire ?i împlinirea tuturor dorin?elor!

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

Decembrie 2017

Dragi prieteni rotarieni,

Luna decembrie reprezinta, pentru mul?i dintre noi, o perioada de bilan?. Este luna în care analizam activitatea de peste an, cu reu?ite ?i lec?ii înva?ate. Astazi ma adresez voua, încurajându-va, în primul rând, sa reflecta?i la activitatea dumneavoastra în Rotary ?i activitatea clubului din care face?i parte. Pentru acesta este de ajuns sa ne amintim de testul celor 4 cai:
* Este adevarat?
* Este cinstit pentru orice este implicat?
* Va întari ?i stimula atât prietenia, cât ?i bunavoin?a?
* Va servi în beneficiul tuturor celor implica?i?

Acest test ne va aminti, totodata, de adevaratele valoari pe care Rotary le transfera comunita?ii. Una dintre cele mai importante valori este, dupa parerea mea, voluntariatul - noi to?i ne implicam în activita?i voluntari, dezinteresa?i, mâna?i doar de dorin?a sincera de a servi. Acest lucru este sarbatorit în mod deosebit în aceasta luna, deoarece pe 5 decembrie se sarbatore?te Ziua Interna?ionala a Voluntariatului. Profit de aceasta ocazie pentru a va ura, înca de pe acum, multa putere de munca ?i proiecte cu impact semnificativ în comunita?ile dumneavoastra.

Tot în luna decembrie, pe data de 10, va fi marcata Ziua Drepturilor Omului. ?tim cu to?ii ca Rotary este implicat activ prin tot ceea ce realizeaza în promovarea respectarii acestor drepturi pentru to?i ceta?enii planetei. Poate tocmai de aceea Rotary International a ales, pentru acest an, ca tema a lunii decembrie ,,Preven?ia ?i tratarea bolilor”.

Districtul nostru desfa?oara o serie de proiecte cu tradi?ie în acest domeniu ?i ?tiu ca fiecare club în parte are în aten?ie ?i acest subiect. Va îndemn sa nu uita?i de rolul dumneavoastra în promovarea unei sanata?i mai bune, fie în familie, fie în comunitate. Legat de acest aspect, Rotary manifesta o implicare deosebita în lupta cu bolile ?i prevenirea lor. Mai precis, 15 din cele 26 de grupuri de ac?iune rotariana (RAGs) se concentreaza pe prevenirea ?i tratarea bolilor. Am sa amintesc aici activitatea urmatoarelor:
* GAR pentru Alzheimer ?i Demen?a, care î?i propune sa ajute persoanele suferinde de aceasta boala ?i pe membrii familiilor lor.
* Rotarieni pentru sanatatea familiala ?i prevenirea SIDA; acest grup ajuta cluburile ?i districtele sa planifice ?i sa puna în aplicare proiecte la scara larga, care îmbunata?esc via?a ?i ofera acces la educa?ie în domeniul sanata?ii.
* GAR pentru Diabet, care este implicat în proiecte ce ofera un angajament ferm fa?a de educa?ia, identificarea ?i tratamentul diabetului zaharat, în special în rândul copiilor din ?arile în curs de dezvoltare.

Acum, la final de an, doresc sa-mi exprim recuno?tin?a fa?a de membrii celor 49 cluburi cu care am reu?it sa ma întâlnesc. La mul?umesc pentru sinceritatea ?i deschiderea de care au dat dovada!

Le mul?umesc ?i tuturor comitetelor de organizare a fiecarui proiect districtual în parte! Datorita lor, Districtul 2241 este astazi un district activ, profesionist ?i implicat.

Le mul?umesc colegilor din Comitetul Districtual si Asisten?i de Guvernator pentru ca am sim?it din partea lor un sprijin real ?i o daruire demna de un membru Rotary.

?i pentru ca e luna sarbatorilor, nu pot sa închei aceasta scrisoare fara sa va urez: Craciun fericit ?i un An Nou plin de bucurii, împliniri ?i pace!

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

Noiembrie 2017

Dragi prieteni rotarieni,

Luna noiembrie este dedicata Funda?iei Rotary. În aceasta perioada suntem îndemna?i sa ne gândim la caritate ?i la viziunea Rotary de a construi o lume mai buna. De asemenea, acest an este unul special, pentru ca se împlinesc 100 de ani de când, în 1917, Funda?ia Rotary a fost înfiin?ata de cel de-al ?aselea pre?edinte Rotary International, Arch. C. Klumph. De-a lungul celor 100 de ani, contribu?iile atrase au crescut de la suma de 26,50 dolari, la peste 3 miliarde de dolari, ce au fost cheltui?i în proiecte care au schimbat vie?i, devenind una dintre cele mai mari ?i prestigioase funda?ii din lume.

Ca  urmare a celor 100 de ani de activitate, la conferin?a din anul acesta a Association of Fundraising Professionals, Funda?ia Rotary a primit titlul de, Funda?ie Excep?ionala a Lumii” (World’s Outstanding Foundation) pentru activitatea din 2016. Astfel, a fost recunoscut la nivel mondial impactul pe care activita?ile Rotary Foundation le are. Misiunea Funda?iei Rotary este de a permite membrilor sa promoveze în?elegerea, bunavoin?a ?i pacea în lume prin îmbunata?irea sanata?ii, sprijinirea educa?iei ?i reducerea saraciei. Întreaga activitate a Funda?iei se sprijine?te exclusiv pe contribu?iile voluntare ale membrilor Rotary ?i ai prietenilor Funda?iei, care împarta?esc aceea?i viziune.

Cu toate acestea, fara îndoiala, cel mai mare impact l-a avut programul, End Polio”. De la demararea acestui program, în anul 1985, pâna în prezent, s-a observat o reducere a cazurilor noi de poliomielita cu 99,9%. Membrii Rotary au jucat un rol cheie în atingerea dezideratului de eradicare a acestei boli. Eforturile noastre nu numai ca condus la dispari?ia poliomielitei din 122 de ?ari, dar au creat ?i un sistem de combatere a altor boli, precum ebola.

În ceea ce prive?te Districtul nostru, în perioada 15-17 Decembrie  2017, la Ia?i va avea loc, Seminarul Funda?iei Rotary”. Va încurajez sa lua?i parte la acest eveniment ?i îmi doresc ca fiecare club Rotary sa aiba cel pu?in un reprezentant la acest seminar.

Înainte de a încheia aceasta scrisoare, vreau sa punctez un eveniment de succes cu impact interna?ional care tocmai s-a încheiat. Este vorba, bineîn?eles, despre ” Rotary Institute Carpathia”, care a avut loc la Cluj-Napoca, ?i care s-a bucurat de participarea pre?edintelui RI Ian Riseley. Acest eveniment a oferit ocazia de a celebra proiecte de succes, de a ne face noi prieteni, de a interac?iona cu oameni din culturi diferite ?i de a ne împarta?i ideile pentru anii urmatori. Am fost onorati de prezen?a: HQ Evanston Dir.Laurie McCarthy, HQ Evaston Dir. Tom Thorfinnson, CDS Zurich Marco Nicosia, TRF Trustee Mario de Camaro, precum ?i doi directori RI in func?ie, viitorul director al Zonei 19 Yinka Babalola, trei past directori RI, coordonatori zonali , PDG, DGE, DGN ?i unsprezece DG din Zona 19-20B.

Felicit to?i rotarienii participan?i din Districtul 2241, întreaga echipa organizatorica pentru efortul depus ?i le mul?umesc pentru implicarea ?i devotamentul de care au dat dovada! Multumiri speciale: RID Corneliu Dinca, care a facut posibila desfa?urarea acestui eveniment pentru prima oara în România ?i în Europa de Est, PDG E/MGA Martha Maria Mocanu pentru implicarea ?i organizarea de excep?ie, PDG Daniel Tanase pentru efortul depus de a-l înso?i pe Pre?edintele RI , AG Dan Danci, Viorel Bunea, Aurel Damian, Claudiu ?ugar pentru sus?inere, DDR Medeea Petrovan, DIR Bianca Carau?u si voluntarilor din Rotaract si Interact pentru participare.

Ceea ce am realizat este înca o dovada ca, a?a cum spune ?i Ian Riseley:, Împreuna putem face lucruri mare?e prin serviciul nostru în Rotary. „Rotary:making a difference.”

Cu prietenie,

Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

Octombrie 2017 „Luna Serviciului Voca?ional”

Interesele profesionale ale oamenilor au fost o tema de reflexie înca de la înfiin?area primului Rotary.  Daca e sa ne gândim la motivele pentru care acest domeniu ne preocupa atât de mult, primele lucruri spre care ne îndreptam aten?ia sunt importan?a esen?iala a profesiei în via?a noastra si vocatia ca serviciu in Rotary.

Cu toate acestea, exista ?i un al treilea motiv - oamenii pot sa fie confuzi când trebuie sa aleaga acea cariera care le face placere în mod deosebit ?i care sa le ofere satisfac?ie ?i împlinire personala. Îmi doresc sa accentuez aceasta expresie - „împlinirea personala”, pentru ca aici este diferen?a. În ochii unui om care a facut alegerea potrivita în ceea ce prive?te profesia sa se cite?te mereu pasiunea ?i se vede cum a facut din locul lui de munca o poveste.

Ce putem face pentru a gasi, fiecare, calea perfecta pentru noi în ceea ce prive?te cariera? E simplu. Trebuie în primul rând sa ne analizam experien?ele, sa vedem ce activita?i ne aduc satisfac?ie, sa ne întrebam de ce ?i, poate cel mai important, sa fim sinceri cu noi când raspundem. Via?a noastra se schimba în momentul în care suntem sinceri cu noi, în momentul în care facem ceea ce iubim, nu pentru un rezultat, pentru faima sau vreun trofeu. ?i uite a?a, zi de zi, cei care î?i traiesc voca?ia, ajung sa realizeze lucruri marete, pentru ca, în primul rând, iubesc ceea ce fac ?i î?i investesc cu drag ?i entuziasm resursele.

Calea serviciului voca?ional este una din caile de a servi în Rotary. Noi ?tim acest lucru, iar prin munca pe care fiecare din noi o facem servim comunita?ile noastre la standarde etice cu adevarat înalte. Vreau, de asemenea, sa va reamintesc un lucru important, responsabilitatea noastra, ca ?i rotarieni, este dubla - ne reprezentam voca?ia în club ?i promovam idealurile Rotary în comunitate, subiecte dezbatute si la Forumul Vocational Braila.

Din tot ceea ce am trait pâna acum, am tras o concluzie simpla ?i clara. Daca ai încredere ?i „î?i urmezi inima”, visul devine realitate. Pentru mine, visul a fost sa servesc prin Rotary. Astazi traiesc acest vis.

Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

Septembrie 2017

Dragi prieteni,

Luna septembrie este marcata de începutul ?colii. Este luna în care, pentru mul?i tineri, începe „un nou an”. Rotary Interna?ional denume?te aceasta luna „New Generation Month”.

Cu to?ii ne dorim sa traim într-o sociatate echilibrata, iar responsabilitatea crearii acestui echilibru este a noastra, a tuturor. De aceea, este esen?ial sa ne îndreptam aten?ia asupra genera?iilor care ne urmeaza. Tinerii de ieri sunt adul?ii de astazi, la fel cum mul?i dintre rotaractienii de ieri astazi ne sunt colegi în Rotary. Construirea unui viitor mai bun pentru tineri înseamna sa investim în ei, sa cream oportunita?i ?i sa-i ajutam sa le valorifice ?i, implicit, sa le oferim contextul în care ei sa beneficieze de un start mai bun în via?a decât genera?iile anterioare.

Sa nu uitam, însa, ca puterea exemplului este pe cât de imporanta, pe atât de puternica. Un rotarian poate fi un mentor excelent pentru un tânar sau chiar un grup de tineri. De aceea, încurajez toate cluburile din districtul nostru sa sprijine Interact ?i Rotaract, iar acolo unde aceste cluburi nu exista, sa creeze noi organiza?ii de tineret. Tinerii vor putea astfel sa-?i ?lefuiasca calita?ile de leadership, sa se implice activ în via?a comunita?ii, sa în?eleaga mai bine lumea în care traiesc ?i sa lege noi prietenii constructive.

În perioada 31 august - 3 septembrie, la Ia?i, a avut loc Conferin?a cluburilor Interact din districtul nostru. Vreau sa mul?umesc pe aceasta cale tuturor cluburilor Rotary care au facilitat participarea interactienilor la acest eveniment. Felicit rotarienii si rotaractienii implica?i în buna desfa?urare a conferin?ei, care a fost una de excep?ie.

Tot în luna septembrie (14-15 septembrie 2017), la Centrul Cultural Nicapetre din Braila va avea loc Forumul Voca?ional Rotary, unde dorim sa cream un spa?iu de întâlnire ?i dialog autentic între rotarieni ?i rotaractieni. Va îndemn sa profita?i de aceasta oportunitate pentru a realiza noi conexiuni ?i a le întari pe cele deja existente.

În final, parafrazându-l pe Ian Riseley, pre?edintele Rotary International (2017-2018), doresc sa punctez faptul ca Interactul ?i Rotaractul sunt mai mult decât viitorul Rotary - ei sunt prezentul ?i viitorul comunita?ilor noastre.

Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

August 2017

Dragi prieteni,

Ce defineste un club Rotary? Cred ca nu puteam vorbi despre Rotary fara sa vorbim de oamenii minunati care sunt esenta acestei miscari globale. Luna aceasta ni se ofera prilejul în care noi toti, reflectând la calitatea de membru, putem constientiza frumusetea vietii rotariene.

Camaraderia reprezinta liantul cel mai puternic care ne uneste. Integritatea în actiunile noastre este ceea ce ne defineste. Diversitatea ne caracterizeaza iar serviciul adus comunitatii este instrumentul prin care fiecare membru Rotary aduce plusvaloare în vietile celor din jur.

Rotary presupune dezvoltarea de noi lideri. Fiecare membru este un lider, lider de club, lider de proiect, lider al unui comitet, lider în domeniul lui de activitate si exemplele ar putea continua. Va încurajez ca în cluburile voastre sa promovati diversitatea membrilor si împreuna sa lucram la îmbunatatirea procesului de recrutare si mentinere a acestora. La nivel strategic Districtul 2241 si-a setat urmatoarele obiective ce vizeaza domeniul membership pentru anul 2017-2018:
   1. Cresterea efectivului cu cel putin 2 membrii în fiecare club
   2. Elaborarea unor noi strategii de retentie a membrilor.

Cred ca aceste obiective pot fi atinse de catre fiecare club din districtul nostru si astfel noi toti vom contribui la consolidarea miscarii rotariene din România si Republica Moldova.

Fiecare din noi avem un rol în Rotary. Fiecare membru din cluburile noastre s-a alaturat pentru a fi parte din ceva mare. De aceea este important ca toti sa primeasca sansa de a-si aduce aportul la activitatile zilnice ale clubului. Pentru ca, un membru implicat este motivat sa faca bine pentru club si pentru comunitate.

Îndemnul meu final cu ocazia „Rotary Membership Month” este sa încercam toti împreuna sa crestem lideri în cluburile noastre si sa atragem alaturi de noi membrii care sa dezvolte un puternic sentiment de apartenenta la Rotary.

Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

Iulie 2017

Dragi prieteni,

Începe un nou an rotarian în care avem datoria sa continuam munca depusa de membrii districtului 2241 în decursul anilor, facând conexiunea între serviciul în folosul umanita?ii ?i diferen?a calitativa generata de spiritul Rotary: de la "Rotary Serving Humanity" la "Rotary Making a Difference"

Felicit echipa districtuala din mandatul 2016-2017 ?i pe to?i rotarienii implica?i în proiectele din acest an.

Consider ca prietenia, respectul, toleran?a ?i în?elegerea în cadru clubului ?i în District sunt principali factori care stau la baza tuturor succeselor ulterioare.Întarirea ?i consolidarea acestora vreau sa devina proiectul meu de suflet în acest an, ?i va invit pe to?i alaturi de mine sa-l realizam.

Pre?edintele RI 2017-2018, Ian H.S. Riseley a spus: „ Pentru mine, Rotary nu se define?te prin ceea ce suntem, ci prin ceea ce facem, prin poten?ialul pe care Rotary ni-l ofera ?i prin modurile prin care materializam acest potential în servicii durabile ?i pline de relevanta”

În perioada 31.10.-05.11.2017 va avea loc GETS-ul pentru Zonele 19 si 20B ?i Institutul Rotary Carpathia 2017, Cluj Napoca, un mare eveniment care ne onoreaza, ?i care în acela?i timp este o provocare pentru noi. Avem ocazia sa confirmam evolutia deosebita pe care a avut-o Rotary în Districtul 2241 - România ?i Republica Moldova in ultimi ani.

Sunt convins ca noi to?i, sprijini?i de echipa districtuala, vom reusi sa facem diferen?a între a fi sau a nu fi rotarian, în comunita?ile noastre.

Cu prietenie,
Milian Sopoian
Guvernator 2017-2018
District 2241-România ?i Republica Moldova

Iunie 2017

Dragi prieteni, 

Luna iunie este “începtul unui sfâr?it” de mandat de Guvernator, mandat pe care mi l-a?i încredin?at prin alegerea mea în aceasta onoranta func?ie. Nadajduiesc ca mi-am facut pe deplin datoria fa?a de aceasta minunata organiza?ie din care am ales sa facem parte, a?a cum am speran?a ca eforturile pe care echipa Districtuala din mandatul 2016 – 2017 le-a facut pentru cluburile din România ?i Republica Moldova au fost apreciate de fiecare dintre voi.

A fost un an frumos, interesant, provocator, emo?ionant. Pentru mine personal a fost o experien?a deosebita, care mi-a întarit credin?a ca Rotary District 2241 este o organiza?ie puternica, în care comunita?ile locale pot gasi un sprijin. Evident nu suntem aici sa rezolvam marile probleme ale acestei na?ii, dar suntem aici pentru a pune umarul la dezvoltarea unor domenii vulnerabile. Consider ca a?i reu?it sa face?i acest lucru, sa va pune?i toata experien?a profesionala, dar ?i resurse financiare, în a face lumea mai buna pentru elevi, persoane în vârsta, copii ?i adul?i bolnavi, copii ?i adul?i cu nevoi materiale, copii ?i adul?i excep?ionali.

Am radiografiat în mandatul de Guvernator cluburile din cadrul District 2241 ?i am o imagine mai clara în legatura cu neajunsurile organiza?iei, dar cred ca împreuna cu colegii mei putem propune ?i câteva solu?ii. Vom face acest lucru în cadrul întâlnirilor viitoare ale forurilor Rotary.

?in sa va trimit fiecaruia dintre voi un gând bun pentru ajutorul dat în mandatul 2016 – 2017. A?a cum gândul meu bun se îndreapta acum catre Emilian Sopoian, viitorul Guvernator Rotary District 2241, caruia îi urez succes în activitate.

Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Mai 2017

Dragi prieteni, 

Tema lunii mai este un motiv de bucurie pentru mine personal, ?i cred ca sunt ?i în asentimentul multor colegi din cadrul District 2241. “Youth Service Month” este propunerea Rotary International pentru luna mai, o tema care se pliaza perfect pe ac?iunile pe care District 2241 a reu?it sa le realizeze în ultima perioada. Ac?iuni care au adus alaturi de noi foarte mul?i tineri, din toate structurile organiza?iei, tineri pe care i-am implicat în proiectele cluburilor ce se deruleaza în cele doua ?ari, dar ?i în luarea unor decizii pentru viitorul organiza?iei. M-am bucurat sa vad ca exista o resursa foarte importanta de idei, de entuziasm, de ambi?ie ?i de dorin?a de a reu?i din partea mai tinerilor no?tri colegi. Daca ne dorim ca Rotary sa fie o organiza?ie care gânde?te pentru viitor, suntem obliga?i sa le acordam tinerilor care vin alaturi de noi toata aten?ia cuvenita. Raspundem astfel ?i cerin?elor legate de regulamentele interna?ionale de a primi în cadrul cluburilor de seniori, noi membri ce provin din Rotaract sau Interact.

Dincolo însa de diferite formalita?i este important sa credem în valoarea celor pe care îi invitam sa fie alaturi de noi, sa le oferim tot sprijinul necesar ?i sa le împarta?im din experien?ele noastre.

Vom aborda acest subiect, pe lânga multe altele, ?i la Conferin?a Districtuala Rotary de la Tulcea. În atmosfera minunata a Deltei Dunarii vom putea reflecta la ce avem de facut în privin?a mai tinerilor no?tri colegi ?i cum putem sa devenim, împreuna, mai puternici. Conferin?a se desfa?oara în perioada 11 – 14 mai, la Tulcea. http://conferintadistrictuala.ro

Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Aprilie 2017

Dragi prieteni, 

Rotary International dedica luna aprilie unui subiect care trebuie sa ne preocupe în mod direct ?i pe noi, rotarienii din District 2241, cel pu?in din perspectiva de a avea în viitor o societate sanatoasa, pe care sa ne putem baza.

În aceasta luna, Rotary acorda mai multa aten?ie sanata?ii mamei ?i copilului, ?i nu doar din punct de vedere medical mi-a? permite sa adaug aici. Cel pu?in a?a a? vrea sa cred ca este de datoria noastra, a unei organiza?ii în care deseori punem familia pe primul loc, sa oferim un exemplu pentru societate ?i sa punem umarul ca unele lucruri sa se îmbunata?easca. Pornesc de la exemplul personal, fiind tata a trei copii minuna?i, ?i pot afirma ca sunt în cuno?tiin?a de cauza când spun ca un mediu familial sanatos este esen?ial pentru ca ei sa creasca oameni de nadejde. Cel pu?in eu a?a îmi doresc sa creasca ei: ?tefania, Cezar, Ecaterina. Sunt situa?ii însa când, diverse motive îi împiedica pe parin?i sa acorde toata aten?ia necesara copiilor. Pot aminti aici situa?iile de-a dreptul dramatice ale copiilor abandona?i în ?ara de parin?ii pleca?i la munca în strainatate, copii care sunt condamna?i sa creasca “nesanatos”, ca sa ramânem la tema lunii aprilie. Nu vreau sa invoc aici motivele pentru care s-a ajuns aici, dar vreau sa ne gândim daca putem sa facem ceva în a îmbunata?i aceasta genera?ie. Mai sunt ?i alte exemple, poate mai accesibile de gestionat pe plan local, la nivelul cluburilor. Mamele abuzate de so?i ?i de copii violen?i, de persoane din anturajul lor care nu se sfiesc sa loveasca, sa jigneasca.

Colaborarea cu centre de asisten?a social dedicate acestui subiect poate reprezenta începutul unui proiect care, derulat pe termen lung, aduce beneficii comunita?ii locale, poate însanato?i societatea. ?tiu ca nu este u?or, ?tiu ca am putea spune ca nu e neaparat treaba noastra, dar merita sa încercam sa ne gândim ?i la aceste lucruri, având în vedere ca istoria ultimilor ani ne-a demonstrat ca împreuna putem sa face lucruri deosebite prin care am schimbat destine.

Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Martie 2017

Dragi prieteni, 
Luna martie reprezinta un nou restart în activita?ile noastre zilnice, fie ca ne referim la activita?ile profesionale sau cele voca?ionale, din interiorul organiza?iei Rotary District 2241 România ?i Republica Moldova. Lasam deoparte temperaturile scazute ?i ne uitam cu încredere la primavara anului 2017 ?i la proiectele pe care le avem de pus în practica pentru a sprijini comunita?ile locale. Rotary International dedica luna martie preven?iei, sanata?ii, în special la copii, care nu au acces la sisteme de apa potabila ?i canalizare. Dincolo de orice statistici care arata ca la nivel mondial sunt milioane de copii cu probleme ?i care î?i pierd via?a din cauza acestor lipsuri, trebuie sa ne uitam atent la ce se întâmpla ?i aproape de noi. De regula, principalele probleme de acest gen apar în ?ari catalogate drept “din lumea a treia”, dar trebuie sa recunoa?tem ca ?i în cele doua ?ari ale District 2241 sunt situa?ii asemanatoare care pot fi rezolvate, în primul rând, prin mai multa bunavoin?a din partea factorilor de decizie. Putem, noi rotarienii, sa întindem o mâna de ajutor ?i sa punem la dispozi?ia comunita?ilor locale expertiza noastra profesionala pentru a face lumea mai buna. Pa?i concre?i în aceasta direc?ie pot fi facu?i ?i prin sus?inerea unor proiecte în educa?ia ecologica. Trebuie sa îi înva?am pe tineri, dar deopotriva ?i pe adul?i, cât de importanta este aceasta resursa, apa, ?i sa con?tientizeze ca ac?iunile lor au efect asupra vie?ii pe care o vor avea mo?tenitorii lor. De aceea va încurajez sa acorda?i o aten?ie deosebita acestui subiect în perioada urmatoare.
La începutul lunii, 10 – 12 martie, ne vom reîntâlni la Cluj Napoca pentru a participa la sesiunile de instruire din cadrul PETS 2017, cunoscând faptul ca prezen?a pre?edin?ilor ale?i ai cluburilor din District 2241 este obligatorie, pentru ca la 1 iulie 2017 mandatele acestora sa înceapa în conformitate cu regulamentele Rotary.
Va doresc sa ave?i o primavara frumoasa!
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Februarie 2017

Dragi prieteni, 
Luna februarie reprezinta pentru Rotary o perioada în care trebuie sa fim mai aten?i la un subiect care, din pacate, este tot mai des întâlnit în foarte multe medii ?i societa?i la nivel mondial, de cele mai multe ori în contexte dificile. Fac referire aici la conflicte, în termeni generali referindu-ne la razboaie, revolu?ii sau alte forme prin care se manifesta acest flagel la nivel mondial. Avem însa în aceste zile tumultoase pe care le traim câteva exemple care ne arata ca la cel mai înalt nivel între?inerea unor conflicte sau generarea unora noi a devenit chiar o strategie, uneori transformata în arta. La ce am putea sa ne a?teptam daca în societa?i declarate foarte democratice, cu principii puternice ?i cu o imagine solida se întâmpla ni?te lucruri în care no?iuni ca pacea, solu?ionarea conflictelor ramân simple deziderate pe hârtie.
Tocmai aici intervine rolul nostru ?i al organiza?iei pe care o reprezentam. A?a cum prin programele pe care le derulam la nivelul comunita?ilor în care ne desfa?uram activitatea reu?im sa facem lucruri mici, dar consistente, comparabile uneori cu “o picatura într-un ocean”, a?a suntem datori sa ne implicam ?i sa tratam subiectul aplanarii conflictelor cu cea mai mare responsabilitate. Sunt convins ca exista în între noi, rotarienii din District 2241, mici conflicte, mici disensiuni de opinie ?i viziune, dar o atitudine deschisa ?i camaradereasca ne va ajuta sa depa?im astfel de stari. Una dintre caile de rezolvarea o reprezinta dialogul, discu?ia deschisa despre sursa conflictului ?i identificarea solu?iilor pentru aplanarea acestuia. Daca vom reu?i în primul rând noi sa demonstram ca se poate acest lucru, vom fi capabili sa le aratam ?i altora ca este posibil ?i poate lumea devine mai buna. E doar un vis?
Un vis a avut poate ?i Paul Harris atunci când, în 23 februarie 1905, înfiin?a Rotary. Visul s-a transformat în viziune, în proiecte, în programe care au schimbat lumea ?i au adus uneori ?i pacea. 112 ani de Rotary vom marca în luna februarie motiv pentru care va adresez sincere felicitari ca sunte?i parte din aceasta minunata organiza?ie. La mul?i ani, Rotary!
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Ianuarie 2017

Dragi prieteni, 

Avem deseori tendin?a de a ne îndruma copiii în via?a, de a le arata ?i chiar recomanda anumite meserii, profesii prin intermediul carora sa se realizeze la rândul lor. Ne asiguram ca au acces la un sistem de înva?amânt performant, fie ca vorbim de gimnaziu, liceu sau facultate, ?i le împarta?im din experien?ele noastre. A?a au facut la rândul lor, parin?ii ?i bunicii no?tri atunci când au fost pu?i în fa?a alegerii unui viitor profesional pentru cei foarte dragi lor. Exista ?i cazuri în care mul?i dintre noi am ales poate alta cale decât cea pe care ?i-ar fi dorit-o familia. Cred ca dincolo de profesia pe care o exercitam acum, plusul pe care îl aducem noi în aceasta minunata organiza?ie Rotary este ceea ce putem oferi comunita?ilor în care ne desfa?uram activitatea ?i bazându-ne pe spiritual voca?ional sa realizam proiecte în domenii de actualitate pentru Rotary: educa?ie, sanatate, social. Rotary Interna?ional acorda o aten?ie deosebita acestui subiect ?i are dedicate doua luni din an temei serviciului voca?ional. Privesc cu drag la ce a facut Rotary District 2241 în ultimii ani în România ?i Republica Moldova, cum a reu?it, gra?ie calita?ii membrilor sai ?i a dorin?ei lor de a fi de folos, sa schimbe destine ?i mentalita?i. Am putut sa observ ?i mai mult acest lucru prin prisma pozi?iei pe care o ocup în acest moment ?i va marturisesc ca ultimele 6 luni mi-au oferit o altfel de imagine a organiza?iei din care fac parte. ?tiam ca oamenii din Rotary sunt dedica?i principiilor organiza?iei, ?tiam ca prietenii no?tri î?i sacrifica timp ?i resurse financiare pentru a servi în Rotary, dar vizitele la cluburile din cadrul District 2241 mi-au întarit acest sentiment ?i cred ca împreuna putem face mai mult. Putem sa cooptam în echipele de proiecte colegi care pot contribui mai mult cu expertiza lor profesionala la succesul unor programe Rotary.

?in sa va reamintesc ca în aceasta luna este programat un eveniment important pentru activitatea District 2241 ?i anume întâlnirea Comitetului Districtual, ce se va desfa?ura la Tîrgu Mure?, în perioada 27 – 29 ianuarie 2017. Vom analiza activitatea noastra de pâna acum ?i vom creiona planurile pentru perioada care urmeaza.

Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Decembrie 2016

Dragi prieteni, 
Cu bucurie ma adresez voua, celor peste 3000 de rotarieni din District 2241, acum când ne apropiem de sfâr?itul anului 2016, unul care pentru mine personal a avut foarte multe provocari. Am speran?a ca pute?i sa afirma?i acela?i lucru ?i despre activitatea fiecaruia dintre voi ?i ca prin ac?iunile pe care le-a?i derulat la nivelul comunita?ilor din care face?i parte a?i reu?it sa schimba?i mentalita?i, sa arata?i ca rotarienii din România ?i Republica Moldova sunt un grup unit ?i dispus sa ajute.
A?i facut acest lucru luna de luna, astfel încât proiectele pe care le-a?i început la nivelul cluburilor sa aiba continuitate, a?i reu?it sa acoperi?i o paleta larga de probleme din domenii cheie pentru societatea actuala: educa?ie, sanatate, social. Sper ca sunte?i mul?umi?i de ceea ce a?i reu?it sa face?i ?i va încurajez ca pentru viitor sa va fixa?i obiective ?i mai îndrazne?e.
Va încurajez în acela?i timp, sa acorda?i în aceasta luna a Familiei în Rotary, pu?in mai multa aten?ie celor din jurul vostru. Atunci când vorbim de familie, putem în?elege la un moment dat marea familie în care ne desfa?uram activitatea profesionala ?i cea rotariana, dar vreau sa ma refer acum la familia fiecaruia dintre voi. Sa dedicam aceasta luna în primul rând celor foarte apropia?i: partenerilor de via?a, copiilor ?i parin?ilor, pentru ca, din motive întemeiate, au fost poate u?or neglija?i în anumite momente ale anului. Sa nu uitam ca ei sunt suportul nostru pentru ceea ce ne-am angajat sa facem atât pe plan profesional, cât ?i în Rotary. Tot în aceasta lunp a Familiei în Rotary, sa îi aducem aproape pe prietenii adevara?i ?i sa petrecem momente placute din care poate se nasc idei pentru anul 2017, pentru ceea ce ne dorim sa facem atât în plan personal, cât ?i profesional.
Pentru Rotary District 2241 anul 2017 este unul plin de provocari ?i de responsabilita?i, marcarea a 100 de ani de la na?terea Funda?iei Rotary fiind unul dintre cele mai a?teptate evenimente.
Va urez sa ave?i un an 2017 a?a cum vi-l dori?i!
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Noiembrie 2016

Dragi prieteni, 
Luna noiembrie este luna dedicata Funda?iei Rotary, iar centenarul pe care îl marcam în acest an rotarian ne ofera un bun prilej de reflec?ie asupra a ceea ce a schimbat Rotary prin ac?iunile Funda?iei în toata lumea, inclusiv în România si Republica Moldova.
Acum 100 de ani lucrurile pareau ceva mai simple fa?a de evolu?ia ?i provocarile societa?ii actuale, desi, prin ceea ce i-a imaginat presedintele de atunci al Rotary International, Arch Klumph, si ce a demonstrat ca se poate face îl putem numi pe parintele Funda?iei Rotary un adevarat vizionar. Este foarte adevarat ca cei care i-au urmat si care nu s-au abatut de la principiile rotariene au reusit sa cladeasca o organiza?ie extrem de puternica în ciuda crizelor determinate de conflictele la nivel mondial.
La nivel interna?ional, poate cel mai cunoscut program derulat de Funda?ia Rotary în ultimele decenii este cel de eradicare a poliomelitei, EndPolio. Un program de succes, cu resurse financiare importante cheltuite pentru ca genera?iile viitoare sa creasca sanatos. Suntem în faza în care aceasta boala este aproape eradicata la nivel mondial, ceea ce nu poate decât sa ne faca mândri ca suntem parte din Rotary.
Dar Funda?ia Rotary nu înseamna doar atât. Aplicând principiul celor 3 H – Health, Hunger, Humanity - si beneficiind de sprijin financiar consistent din partea membrilor organiza?iei, dar ?i din exteriorul ei, s-au construit proiecte de care au beneficiat milioane de oameni.
Vom discuta despre rolul Funda?iei Rotary în perioada urmatoare, despre implicarea District 2241 în proiectele Funda?iei la întâlnirea de la Bra?ov, din 11 – 13 noiembrie. Vom împarta?i experien?e ?i ne vom pregati pentru momentul aniversar din luna iunie 2017, Conven?ia Rotary de la Atlanta, unde vom afla cum putem ajuta în urmatorii 100 de ani pornind de la afirma?ia lui Arch Klumph: “Nu ar trebui sa traim doar pentru noi, ci pentru bucuria în a face bine pentru al?ii”.
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Octombrie 2016

Dragi prieteni, 
Luna octombrie ne ofera ?ansa de a reflecta mai mult asupra unuia dintre principiile care guverneaza activitatea rotariana: serviciul voca?ional. Este activitatea prin care fiecare dintre noi punem în valoare experien?a profesionala personala pentru a duce la îndeplinire proiectele echipei din cluburile din care facem parte. Expertiza profesionala pusa la dispozi?ia unei comunita?i este ceea ce a stat, printre altele, la baza cladirii unei organiza?ii atât de puternice precum e Rotary International.
Din fericire, District 2241 are atât de multe exemple de oameni care s-au remarcat de-a lungul timpului prin daruirea ?i implicarea personala în diferite proiecte menite sa ajute comunita?ile locale. Mi-ar fi imposibil fizic sa în?ir aici nume sau proiecte ce au schimbat destinele unor semeni de-ai no?tri. Oameni pe care îi avem printre noi ?i de care ar trebui sa profitam zi de zi pentru know-how-ul disponibil. Va încurajez sa disemina?i în cadrul întâlnirilor de club ac?iuni ?i proiecte în care colegii no?tri s-au facut remarca?i în mod deosebit, ac?iuni care au scos în eviden?a principiul care guverneaza aceasta luna a anului rotarian 2016 – 2017.
Împarta?i?i experien?ele ?i cu tinerii din structurile District 2241 pentru ca a?a vom reu?i sa descoperim genera?ia viitoare. Ei sunt acum în faza avansata de pregatire profesionale ?i orice exemplu pozitiv îi face mai valoro?i. Dezbaterile pe aceasta tema vor fi cu siguran?a mai ample la Forumul Voca?ional, ce se va desfasura la sfâr?itul lunii octombrie la Cluj Napoca.
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Septembrie 2016

Dragi prieteni, 
Luna septembrie este una dintre acele perioade din an în care sim?im ca o luam de la capat. Vacan?ele au devenit deja amintiri, stocate în diferite dispozitive electronice iar în jurul nostru începem sa sim?im forfota specifica reluarii activita?ii cotidiene. ?i poate cea mai intensa activitate este reprezentata de debutul unui nou an ?colar. Sunt convins ca fiecare Rotarian din cadrul District 2241 este conectat, fie ca este parinte, bunic, cadru didactic sau are orice alta implicare în sistemul de înva?amânt, la acest fenomen prin prisma educa?iei pe care o ofera celor mici, noua genera?ie pe care se va baza societatea în urmatorii ani.
Rotary Interna?ional marcheaza în luna septembrie, “Luna Noii Genera?ii” ?i transmite tinerilor din toata lumea cât de important este aportul lor la dezvoltarea acestei minunate organiza?ii. Dincolo de cuvinte, apar ?i faptele, iar ac?iunile din ultimii ani ale Rotary Interna?ional ?i ale District 2241 au aratat ca ne bazam pe noua genera?ie, ca ne dorim ca ei sa se implice ?i sa dovedeasca încrederea ce le-a fost acordata. Tinerii rotarieni din România ?i Republica Moldova sunt ?i ei con?tien?i de rolul pe care îl au ?i de aten?ia care li se acorda, dar cunosc ?i responsabilita?ile pe care ?i le asuma odata cu apartenen?a la Rotary.
Îndraznesc sa ma gândesc ca “Luna Noii Genera?ii” este un moment de reflec?ie ?i pentru rotarienii seniori din cadrul District 2241 pe care îi încurajez sa acorde credit celor pe care îi dorim sa devina liderii viitoarei genera?ii. ?i de aportul nostru depinde cum se formeaza aceasta genera?ie ce va activa într-o societate aflata într-o permanenta efervescen?a.
Este momentul de consolidare a ac?iunilor prin care oferi?i suport structurilor de tineret din cadrul District 2241 de a participa la toate ac?iunile ce le sunt adresate, de a cunoa?te proiectele în care pot fi implica?i ?i de a folosi mijloacele prin care pute?i recunoa?te activitatea depusa de ace?tia.
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

August 2016

Dragi prieteni,
"Rotary Membership Month" este tema pe care o propune Rotary International pentru luna august. Este a?adar o perioada în care trebuie sa ne gândim la ce am facut fiecare dintre noi pentru organiza?ia din care facem parte, dar ?i ce ac?iuni am avut pentru ca sa încurajam al?i oameni sa devina parte din Rotary. 
Rotary este o organiza?ie în care oamenii sunt pilonul principal. Membrii ei sunt cei care reu?esc, prin abilita?ile ?i aptitudinile pe care le au, sa îndeplineasca proiecte în diferite domenii deficitare din comunita?ile lor. Fara ei, fara implicarea lor în comunitate, este foarte dificil ca proiectele sa aiba succes. Aceia?i oameni au însa datoria ca sa î?i foloseasca toata experien?a rotariana pentru ca organiza?ia, clubul, sa devina mai puternice. 
De aceea va încurajez ca în cadrul întâlnirilor din aceasta luna sa pune?i mai mult accent pe rela?iile umane ?i de colaborare în cadrul clubului, sa descoperi?i noi oportunita?i de dezvoltare a celor care au mai pu?ina experien?a. Sa le oferi?i noilor membri cele mai utile informa?ii ?i sugestii pentru ca ei sa devina un sprijin real în realizarea proiectelor pe care vi le propune?i. O echipa puternica este întotdeauna mai eficienta ?i experien?a acumulata va fi foarte folositoare în urmatorii ani. Nu ezita?i sa comunica?i prin mijloacele pe care le ave?i la dispozi?ie rezultatele ac?iunilor pe care le organiza?i, punând în primul rând accent pe comunicarea catre comunitatea în care va desfa?ura?i evenimentele.
Ave?i la dispozi?ie nenumarate materiale ?i surse de inspira?ie puse la dispozi?ie de Rotary International pe site-ul rotary.org. Va îndemn sa folosi?i aceste resurse ?i sa dezbate?i ideile care se desprind din ele în cadrul întâlnirilor saptamânale. Prin dialog, urmat de ac?iune, vom putea împreuna sa ne îndeplinim misiunea pe care ne-am asumat-o atunci când am ales sa facem parte din Rotary: sprijin pentru comunitate. 
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
Guvernator 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Iulie 2016

Dragi prieteni,
Iata-ne la momentul de început al unui nou an rotarian, 2016 - 2017. Este un moment în care e important sa aruncam o privire asupra ceea ce am realizat în anul care s-a încheiat, sa facem propria analiza a activita?ii noastre ?i sa ne stabilim obiective mai îndrazne?e. 
Se cuvine sa le mul?umim celor care au condus destinele Districtului 2241 în anul care s-a încheiat, o echipa ce a ob?inut o experien?a deosebita, un plus pentru to?i rotarienii din cadrul District 2241. 
De regula, luna iulie este una importanta la nivelul organiza?ional al cluburilor din cadrul Districtului. Se schimba echipe, se stabilesc priorita?i ?i obiective. Este un proces normal pentru organiza?ia noastra care vine sa întareasca echipa celor peste 3000 de rotarieni din România si Republica Moldova. 
De la 1 iulie ?i-a început mandatul ?i noul pre?edinte al Rotary Interna?ional, distinsul John Germ care prezinta într-un mod foarte simplu rolul pe care îl poate avea fiecare rotarian în sprijinirea comunita?ilor din care provine. "În fiecare zi în care activa?i pentru Rotary ave?i oportunitatea de a schimba vie?i. Toate aceste oportuni?a?i pot parea marunte, pot parea neimportante. Dar va asigur ca nu este deloc a?a. Tot ceea ce face?i conteaza mai ales pentru oamenii pe care îi ajuta?i. Trebuie sa ne asiguram ca Rotary serve?te umanita?ii", spune John Germ. 
A?tept cu nerabdare sa contribui, alaturi de fiecare rotarian din cadrul District 2241, la proiecte ce au ca ?inta principala educa?ia ?i sanatatea comunita?ilor noastre. Doar a?a vom putea lasa genera?iilor viitoare o baza solida de dezvoltare.
Va doresc succes!
Cu prietenie,
Mircea ?tefan Solovastru
District Governor 2016-2017
District 2241 România ?i Republica Moldova

Iunie 2016 – Luna „Rotary Fellowships”

Dragi prieteni,

Rotary Interna?ional a declarat luna iunie ca fiind luna „Rotary Fellowships”.  

A?a cum au fost concepute de RI, „Rotary Fellowships” grupeaza membri care împarta?esc o pasiune comuna pentru voca?ia lor sau pentru un hobby. Ele sunt organizate independent la nivel interna?ional ?i reunesc rotarieni, so?i sau so?ii de rotarieni ?i rotaractieni tenta?i de oportunitatea de a-?i face prieteni noi ?i de a-?i îmboga?i experien?a în Rotary. Aceste veritabile cercuri largi de prieteni î?i au debutul în 1928 când primul astfel de grup s-a constituit în jurul interesului unor rotarieni pentru limba Esperanto. Astazi exista un numar relativ mare de „Rotary Fellowships”, iar ele sunt centre de atrac?ie pentru membrii familiei Rotary prin prisma pasiunilor pentru cele mai diverse domenii: ciclism, pescuit sportiv, golf, cultura, yachting, fotografie, scufundari, schi, ?ah, gatit, medicina, mediu curat, jazz ?i tenis. Exista ?i unele al caror obiect are legatura directa cu Rotary: istoria interna?ionala a Rotary, istoria ?i patrimoniul Rotary, timbrele cu tematica Rotary. Altele, sunt cele care ne par amuzante, cum ar fi cel adresat magicienilor. Lista este deschisa oricarei noi ini?iative, care este conforma cu valorile ?i conduita Rotary. De?i cel mai adesea membrii unui „Fellowship” se întâlnesc prin mijlocirea internetului ?i schimba informa?ii prin intermediul publica?iilor electronice periodice, în func?ie de interes au libertatea de a organiza evenimente oriunde în lume ?i sunt încuraja?i sa î?i stabileasca conferin?e ?i întâlniri cu prilejul Conven?iilor Interna?ionale ale RI. De asemenea, pot stabili legaturi ?i între grupuri mici sau legaturi individuale. Cuvintele cheie sunt pasiunea ?i prietenia.

Marcel Proust spunea „Sa fim recunoscatori celor care ne fac ferici?i, ei sunt gradinarii care fac ca sufletele noastre sa înfloreasca.”. „Rotary Fellowships” este înca un loc creat de Rotary pentru a ne facilita întâlnirea cu ace?ti „gradinari”.

Va doresc ca prietenia sa va ramâna unul dintre cele mai dragi daruri pe care le-a?i primit în Rotary, iar ea sa va ofere resursa de energie ?i entuziasm pentru proiectele în sprijinul comunita?ii.
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

Mai 2016 – Luna Serviciului pentru tineri

Dragi prieteni,
În luna mai, gândurile, emo?iile ?i poate în parte ac?iunile noastre se îndreapta catre cei mai tineri membri ai familiei Rotary. Luna mai este în Rotary „Youth Service Month”.
Astazi în districtul nostru sunt prezente toate programele pentru tineri: Interact, Rotaract, RYLA, ?i Schimbul de tineri (YEP). Prin cele patru cluburi RotaKids sunem ?i între cei care î?i doresc ca rotarienii sa sprijine ?i inspire tânara genera?ie înca din etapele timpurii de formare. Sunt multe feluri în care putem sa facem ca talentul, creativitatea ?i aptitudinile tinerilor sa se dezvolte, dar mai ales putem sa facem ca ei sa nu-?i abandoneze ?elurile. „Men?ine-?i treze visurile tinere?ii!” îndemna Friedrich Schiller. O facea cu ceva mai mult de doua secole în urma, dar mesajul este unul actual care ?i-a pastrat profunzimea ?i prospe?imea. Ca rotarieni putem avea un rol important în a sprijini progresul personal ?i profesional al tinerilor, recunoscând ?i respectând diversitatea op?iunilor ?i deciziilor lor.
Peste 20 de ani, calitatea vie?ii celor care astazi suntem în primele linii de ac?iune în cluburile Rotary va depinde de juste?ea ?i valoarea deciziilor acestor tineri, ce se vor afla la vârsta maturita?ii. Este deopotriva o responsabilitate ?i o oportunitate sa îi ascultam, sprijinim ?i îndrumam. Sa le facilitam contactul cu personalita?ile care pot sa-i inspire ?i sa le devina modele.
Avem o paleta larga de op?iuni la nivelul cluburilor pentru a oferi suport tinerilor:
 • sa recunoa?tem performan?a ?i sa acordam premii ?i burse tinerilor care ob?in rezultate de ecxelen?a
 • sa încurajam tinerii sa se alature cluburilor Interact ?i Rotaract existente ?i sa formeze noi cluburi
 • sa promovam programele de schimb de tineri, YEP, ?i sa facem ca tot mai mul?i sa poata trai experien?a transformatoare a rafinarii personalita?ii într-un alt spa?iu cultural
 • sa facem cunoscute evenimentele RYLA ?i sa facilitam participarea tinerilor la workshopurile în care înva?a sa lucreze în echipa, sa comunice eficient ?i sa fie lideri mai buni
 • sa invitam membrii Rotaract ?i Interact sa participe alaturi de rotarieni la ac?iuni de strângere de fonduri, voluntariat ?i la evenimentele districtuale pentru a-i cunoa?te mai bine ?i a stimula dezvoltarea unor rela?ii armonioase.
Cu câteva luni în urma, Pre?edintele Clubului Rotary Tulcea, Dumitru Mergeani, mi-a marturisit ca una dintre cele mai semnificative experien?e de via?a, pe care Rotary i-a prilejuit-o, se datoreaza acestor tineri minuna?i cu vârste între 12 ?i 18 ani care au format ?i în Tulcea un club Interact. Într-una din zile tinerii au participat la întâlnirea saptamânala a clubului Rotary ?i au prezentat cazul unei feti?e care suferea de o forma de leucemie.
Tratamentul prescris parea sa nu aiba efect, iar starea de sanatate a feti?ei se deteriora cu repeziciune. Unul dintre interactieni aflase ca ar exista posibilitatea ca printr-un transplat de maduva osoasa boala sa fie învinsa. Membrii clubului Rotary nu s-au lasat u?or convin?i. Au încercat mai degraba sa explice mult mai tinerilor colegi ca sunt situa?ii în care trebuie sa acceptam destinul ?i evolu?iile uneori nedrepte ?i tragice cu care via?a îi confrunta pe unii din semenii no?tri. Dar interactienii au fost ?i mai staruitori. Au venit la întâlnirile urmatoare ?i au adus argumente noi. Uneori insiten?a lor parea exagerata. În cele din urma colegii din Rotary s-au decis sa sprijine aceasta idee. Au organizat un concert caritabil, au strâns fondurile necesare, ?i mai mult, unul dintre ei s-a deplasat la centrul medical Wolfson din Tel Aviv, înso?ind feti?a. Interven?ia chirurgicala a fost facuta, a urmat o a?teptare plina de emo?ii pentru a se vedea evolu?ia. S-a confirmat în scurt timp succesul. Feti?a fusese salvata. O via?a datorata în buna masura entuziasmului molipsitor ?i lipsit de orice fel de prejudeca?i al unor tineri care în mare parte nu ajunsesera la vârsta majoratului. ?i o noua exemplificare a infuziei de dinamism, energie ?i însufle?ire pe care tinerii o pot aduce în Rotary!  
Va încurajez ca în perioada urmatoare sa gasi?i cele mai bune cai pentru a va lasa inspira?i de noua genera?ie!

Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

Aprilie 2016 – Luna Sanata?ii mamei ?i a copilului

Dragi prieteni,

Rotary Interna?ional propune ca tema a lunii aprilie una din direc?iile sale prioritare de ac?iune: „Sanatatea mamei ?i a copilului”.  Este un domeniu în care s-au înregistrat rezultate pozitive importante în ultimele decenii ?i în care intensitatea mare a efortului de a progresa este înca justificata. Rapoartele Organiza?iei Mondiale a Sanata?ii arata ca mortalitatea în cazul copiilor cu vârste de pâna la cinci ani a scazut, la nivel mondial, cu 53% fa?a de anul 1990. În aceea?i perioada numarul deceselor mamelor, la na?tere, a scazut cu 44%. Acelea?i rapoarte estimeaza ca aproximativ ?ase milioane de copii cu vârste sub cinci ani s-au pierdut în 2015, iar numarul deceselor mamelor la na?tere a depa?it 300.000. Decaljele între ?arile dezvoltate ?i celelalte sugereaza ca situa?ia globala ar putea fi mult îmbunata?ita. Astfel, este de men?ionat ca mortalitatea la na?tere este de 19 ori mai mare în ?arile în curs de dezvoltare fa?a de cele dezvoltate, ?i probabilitatea ca un copil sa î?i piarda via?a înainte de cinci ani este de opt ori mai mare, considerând aceia?i termeni de compara?ie. Cauzele acestor decese ?in cel mai adesea de lipsa asisten?ei medicale în perioada sarcinii, malnutri?ie ?i consumul de apa contaminata cu agen?i patogeni. La nivelul întregii popula?ii a globului, unul din patru copii sufera de înfometare, iar 45% din totalul deceselor copiilor de sub cinci ani sunt datorate subnutri?iei. Este o realitate resim?ita în special de India ?i continentul african.

Problemele mamelor tinere, cu vârste între 15 ?i 19 ani, merita o aten?ie speciala. Statistic s-a constatat ca adolescentele care devin mame timpuriu sunt adesea victime ale violen?ei, sunt private de libertate ?i de dreptul la educa?ie. Sunt mai expuse depresiei dupa na?tere ?i riscurilor de a-?i face rau sau de a-?i abandona copii. ?i în aceasta privin?a decalajele economice par sa fie corelate cu frecven?a na?terilor de timpuriu. Daca în ?arile sarace se înregistreaza în jur de 130 de astfel de na?teri la 1.000 de locuitori, în ?arile dezvoltate numarul este de doar 20.

Ca rotarieni, avem oportunita?i sa fim parte a frontului de ac?iune în favoarea sanata?ii mamei ?i a copilului. Am putea-o face, în comunitatea noastra, prin ini?ierea unor proiecte în favoarea mamelor tinere, a copiilor abandona?i sau a celor care nu î?i pot permite tratamente scumpe. Ne putem alatura, printr-o contribu?ie cât de mica, unor Granturi Globale de pe contintul african sau din India. Putem sprijini în continuare programul Polio Plus ?i contribui la eradicarea acestei afec?iuni care în urma cu trei decenii era una din cauzele principale ale mortalita?ii infantile ?i paraliziei în rândul copiilor.

Un exemplu de buna practica, asociat acestei direc?ii prioritare de ac?iune în districtul nostru, îl reprezinta proiectul „Salva?i inima unui copil”. Amintesc ca în 2009 a început colaborarea dintre Districtul 2241 ?i Funda?ia Save a Child Heart, la ini?iativa Clubului Rotary Pite?ti, beneficiind de entuziasmul Anei Stan, a colegilor sai ?i ra?punzând ideii ?i încurajarilor lui Victor Steinberg. Zece copii au fost selecta?i ?i sponsoriza?i pentru interven?iile pe cord la Spitalul Wolfson din Tel Aviv. Eforturile au fost reluate ulterior, în special, prin implicarea Magdei Iorga, a colegilor din Ia?i, dar ?i prin suportul ?i dona?iile unui numar mare de colegi rotarieni. În total 50 de copii au fost salva?i pâna în prezent. Am avut bucuria sa vad câ?iva astfel de copii jucându-se ?i alergând ferici?i. Un drept la via?a recâ?tigat, un surâs din nou cald ?i lini?tit pe chipul unor mame altadata lipsite de speran?a.

O componenta noua a acestui proiect, devenit districtual, este suportul pentru crearea unui centru medical de excelen?a în România, unde vor putea fi opera?i copii cu probleme cardiace severe. Prin suportul Funda?iei Save a Child Heart, al Rotary D2241 România & Republica Moldova, Rotary D2490 Israel ?i al Gift of Life (USA), se fac eforturi pentru ca primele interven?ii ale unor echipe mixte, formate din medici români ?i israelieni, sa se faca la centrul ce va func?iona în cadrul Spitalului clinic de urgen?a pentru copii  Grigore Alexandrescu, pâna la sfâr?itul acestui an. Alaturi de alte centre de excelen?a în chirurgia cardiaca pedriatica, cum ar fi cele din Târgu Mure? ?i Cluj, noul centru din Bucure?ti va face ca mai mul?i copii sa aiba ?ansa unei interven?ii medicale salvatoare în România.

Sa ramânem fideli scopului de a fi o for?a a binelui ?i sa avem în aten?ie cauzele umanitare ale comunita?ilor noastre. Sa avem puterea sa manifestam compasiune ?i solidaritate pentru cauzele colegilor no?tri de pretutindeni devenind mai activi ?i mai prezen?i în proiecte interna?ionale.

Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

Martie 2016 – Luna apei ?i men?inerii igienei

Dragi prieteni,
Luna martie este luna pe care Rotary Interna?ional a declarat-o ca fiind „Water and Sanitation Month”. Poate mul?i dintre noi se întreaba de ce furnizarea apei potabile, promovarea igienei ?i asigurarea canalizarii definesc impreuna cea de-a treia prioriate Rotary. Alimentarea din surse de apa contaminate cu agen?i patogeni face ca, la fiecare 20 de secunde un copil sa se stinga pe glob din cauze care ?in de condi?iile precare de igiena. Pare, pentru mul?i, neverosimila realitatea pe care rapoartele oficiale o arata: numarul copiilor cu vârste de pâna la cinci ani care mor din cauza diareei, cauzata cel mai adesea de agen?ii patogeni din apa contaminata, este mai mare decât al celor care se sting din cauza malariei ?i a SIDA la un loc. Statisticile sunt relevante: mai mult de 2.6 miliarde de semeni ai no?tri nu au acces la apa potabila ?i canalizare. Înte ace?tia 1,4 miliarde traiesc cu mai pu?in de 1.25 dolari pe zi. Departe de a fi la fel de grava, situa?ia din România ?i Republica Moldova prezinta aspecte care pot fi mult îmbunata?ite, inclusiv printr-o mai mare aten?ie ?i implicare a Rotarienilor. Un raport al Institutului Na?ional de Statistica arata ca în 2011, în România, doar doi din cinci locuitori aveau acces la un sistem de colectare ?i evacuare a apelor uzate. Avem în prezent zone extinse unde mai pu?in de jumatate din popula?ie beneficiaza de astfel de sisteme ?i, din pacate, într-unul dintre jude?ele ?arii, 80% din localita?i nu au canalizare. În prezent un Global Grant remarcabil, in valoare de aproximativ 500.000 USD este în derulare în districtul nostru ?i vizeaza realizarea sistemului de canalizare in satul Copceac, UTA Gagauzia, urmare a unui parteneriat realizat de Clubul Rotary Chi?inau Centru cu Rotarieni din D1870 Germania. Prin ini?iativa colegului nostru Florin Iliescu, District Water and Sanitation Chair, va demara în urmatoarele luni un proiect adresat elevilor din calsele I-IV, prin care se va promova igiena ca un mijloc de men?inere a unei stari bune de sanatate. Men?ionez ?i conferin?a „Water and Sanitation”care se va desfa?ura la Cluj-Napoca în perioada 8-9 aprile, având ca tema centrala asigurarea apei curate ?i promovarea igienei. Evenimentul se va bucura de o participare interna?ionala ?i este o ini?iativa a colegilor no?tri PDG Ovidiu Co? ?i Florin Iliescu fiind sprijinita de mul?i colegi entuzia?ti din Cluj, de cluburile locale Rotaract ?i care are suportul AG Dan Du?u. Sunt doar câteva ipostaze ale aten?iei pe care Rotarienii din Districtul 2241 România ?i Republica Moldova o acorda acestei direc?ii prioritare de ac?iune.
Luna martie este ?i luna în care, în fiecare an, se desfa?oara seminarul de instruire al echipei districtuale (DTTS) ?i seminarul de instruire al pre?edin?ilor ale?i (PETS). O prima ocazie pentru cei care vor asigura leadershipul anului urmator de a se întâlni, a se informa ?i a concepe primele planuri pentru viitor. În acela?i timp o minunata ocazie de a sim?i emo?ia evenimentelor Rotary care se bucura de o participare larga ?i reprezentativa. Succes ?i inspira?ie Guvernatorului Ales 2016- 2017 Mircea Solovastru ?i celor care se pregatesc pentru a fi, în numai câteva luni, resursele de sprijin ?i sursele de inspira?ie ?i motivare ale Rotarienilor din Districtul 2241!
În primele zile ale lunii martie am primit ?i vestea excelenta a întoarcerii colegei noastre Anamaria dintr-o misiune de vaccinare anti-polio desfa?urata în perioada 18-25 februarie, în India. Echipa de voluntari din care a facut parte Asistentul Guvernator Anamaria Gândila, a fost formata din ?ase membri, a fost coordonata de DRFCC PDG Albertine Perre ?i s-a numit „Echipa D1570 Olanda & D2241 România ?i Republica Moldova”. Eradicarea poliomielitei la nivel global este proiectul cel mai cunoscut al Rotary Interna?ional. Sprijinim prin dona?ii voluntare an de an acest program, iar Anamaria este, pentru programul de vaccinare al PolioPlus, primul voluntar al Districtului 2241, de la înfiin?area acestuia. În 1997, un alt coleg remarcabil, Viorel Bunea, a participat la o ac?iune de vaccinare anti-polio în Africa. Sa îi pre?uim ?i sa le daruim aprecierea noastra pentru implicare, generozitate ?i curaj!
În curând lucrurile vor începe sa se schimbe rapid în jurul nostru. Copacii se vor acoperi de florile care anun?a rodul acestui an, vom avea mai multa culoare, iar via?a va fi mai vizibila în toate formele ei pretutindeni în jur. Va doresc ca experien?a acestui frumos anotimp sa va inspire ?i sa va dea puterea ?i entuziasmul sa continua?i cu pasiune proiectele pe care le ave?i în gând!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

FEBRUARIE 2016 - LUNA PACII, A PREVENIRII ?I SOLU?IONARII CONFLICTELOR

Dragi prieteni,
Luna februarie este în Rotary „Luna pacii, a prevenirii ?i solu?ionarii conflictelor”.
Este o luna speciala, deoarece în februarie, pe 23, aniversam 111 ani de existen?a.
De la început organiza?ia noastra a respirat aerul curat al prieteniei, unind oameni cu vârste, profesii ?i pasiuni diferite. Cea mai mare parte a colegilor au o personalitate puternica, vad lumea din perspective individualizate utilizând filtre diferite, bazate pe educa?ie, experien?e din trecutul mai îndepartat sau apropiat ?i sisteme de credin?e proprii, chiar daca împarta?im valori comune. Gândim diferit, convingerile noastre nu sunt identic acelea?i, opiniile pe care le exprimam poarta amprenta felului în care ne-am format. Traim emo?iile cu o intensitate ?i o profunzime ce ne sunt caracteristice, iar când vine vorba despre a ac?iona, fiecare manifestam un apetit mai mic sau mai mare. Diversitatea este una dintre valorile fundamentale pre?uite de Rotary. Poate aparea paradoxal ca tot ea este de multe ori sursa unor dezbateri aprinse, cea care pare sa puna la încercare soliditatea rela?iilor, fiind capabila sa nasca furtuni din mai nimic. În fapt, indiferent de felul în care ne pune în contact ?i mi?care, acest creuzet al diversita?ii este unul transformator ?i cel care ne faciliteaza exerci?iul respectului pentru pluralitatea de idei, opinii, speran?e ?i emo?ii.
Maturitatea cluburilor într-un district este indisolubil legata de capacitatea de conciliere ?i nivelul bunavoin?ei pe care Rotarienii ?i-l arata reciproc. Luna februarie este luna în care suntem invita?i sa reflectam asupra modalita?ilor în care putem contribui la prevenirea conflictelor în cluburile noastre ?i în afara lor, dar ?i asupra modalita?ilor de solu?ionare a divergen?elor de opinii în spiritul prieteniei, cu în?elepciunea celor care doresc sa ac?ioneze ca o for?a a binelui în lume.
Mai departe de a fi preocupat de men?inerea unei armonii interioare, Rotary Interna?ional a considerat ac?iunea în favoarea pacii globale una prioritara înca de la începuturile sale. Con?tient de asumarea unei misiuni dificile, Paul Haris afirma: „Drumul spre conflict ?i razboi este bine pavat, dar drumul spre pace este o salbaticie”, sugerând ca, nu sa provoci incidente ?i neîn?elegeri este dificil, ci sa une?ti ?i sa construie?ti buna în?elegere. În 1917, Pre?edintele Rotary International Arch Klumph a înfiin?at o entitate ce a fost redenumita doi ani mai târziu „Funda?ia Rotary”. Misiunea acesteia a fost definita ca fiind aceea de a sprijini buna în?elegere, bunavoin?a ?i pacea, prin ac?iuni care sa îmbunata?easca starea de sanatate, sa sprijine educa?ia ?i sa reduca saracia. Astazi, prin programele funda?iei se sprijina un numar impresionant de granturi în întreaga lume, în favoarea a mii de comunita?i. Reamintesc ?i alte repere ale Rotary International pe drumul catre pace:
 • în 1940 la Conven?ia Interna?ionala de la Havana, Rotary International  a adoptat o rezolu?ie care a devenit ulterior cadrul pentru elaborarea Declara?iei Drepturilor Omului;
 • în 1942 reprezentan?ii cluburilor Rotary din 21 de ?ari s-au întâlnit la Londra pentru a genera o viziune pe termen lung privind dezvoltarea educa?iei, ?tiin?ei ?i culturii dupa cel de-al doilea razboi mondial. Aceasta adunare a facilitat ini?ierea dialogului cu privire la reconstruc?ia sistemului educa?iei ?i este recunoscuta astazi ca un precursor al UNESCO;
 • în 1945, Rotary s-a aflat în prima linie a finalizarii procesului de formare a Organiza?iei Na?iunilor Unite (ONU). Este de men?ionat ca la întâlnirea de constituire, Rotary International a fost invitata sa participe cu un numar de 11 observatori, în timp ce nicio alta organiza?ie nu a avut mai mult de 3 observatori invita?i;
 • în 1985 s-a lansat proiectul PolioPlus. Fa?a de acea perioada în care se raportau anual 350.000 de infectari cu virusul poliomielitei, sunt realizari remarcabile. Anul trecut pe întreg globul au fost doar 72 de cazuri de îmbolnavire. Trebuie sa ne sim?im mândri ca facem parte dintr-o organiza?ie care este unul dintre actorii principali ai acestui progres.
 • în 1992 a fost declarat primul ora? Rotary al pacii (Rotary Peace City) în Australia. Astazi sunt peste 60 de astfel de ora?e în întreaga lume;
 • între 1996 ?i 1999 s-au pus bazele centrelor Rotary pentru pace (Rotary Peace Centers) prin stabilirea de parteneriate cu ?ase importante universita?i din Japonia, Australia, Marea Britanie, Suedia ?i Statele Unite;
 • tema preziden?iala a anului Rotarian 2012-2013 a fost „Pace prin serviciu”, iar anul a fost dedicat prin excelen?a ac?iunilor în favoarea pacii, prevenirii ?i solu?ionarii conflictelor.
Va doresc ca apartenen?a la o organiza?ie pentru care pacea ?i prietenia sunt valori fundamentale sa faca ca bunavoin?a ?i armonia sa se numere între cele ce va fac via?a mai frumoasa, mai profunda ?i mai plina de semnifica?ii!
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

IANUARIE 2016 - LUNA SERVICIULUI VOCATIONAL

Dragi prieteni,
Începând din 2016, luna ianuarie este în Rotary „Luna Serviciului Voca?ional”.
Vizitele pe care le-am facut în ultimele saptamâni mi-au reconfirmat ca serviciul voca?ional este cel care ne dezvaluie o dimensiune esen?iala a organiza?iei careia am decis sa ne alaturam. Un spectru de profesii atât de diversificat, cum este prezent în Rotary,  ar fi aproape inutil, daca nu ar fi pus în valoare prin aceasta oportunitate de a servi prin intermediul talentului, calita?ilor ?i competen?elor dobândite ?i consolidate în exercitarea profesiei fiecaruia dintre noi. Am întâlnit între colegii no?tri profesori dedica?i care se implica în proiecte de reducere a abandonului ?colar sau stimularii excelen?ei, medici dispu?i sa ini?ieze proiecte de club prin care sa asigure servicii medicale gratuite în favoarea suferinzilor lipsi?i de posibilita?i materiale, arti?ti dornici sa sus?ina prin arta lor cauze umanitare. Este tipul de implicare prin care Rotary se afirma ca o for?a competenta ?i capabila sa abordeze cu succes provocari dintre cele mai diverse.
Va mul?umesc pentru generozitatea ?i modestia cu care va darui?i deseori sub semnul profesiei ori al voca?iei, facând ca via?a celor care ajung în aten?ia noastra sa devina mai buna ?i mai plina de speran?a.
În urma cu câteva zile, pe 15 ianuarie, am primit din partea Pre?edintele Rotary International K.R. Ravindran o scrisoare în care ni se face cunoscut un eveniment important.
 
Conform acestui anun?, se face cunoscut ca Sfin?ia Sa Papa Francisc va oficia o slujba pentru Rotarieni în Pia?a Sf. Petru, Roma, pe 30 aprilie. Opt mii de locuri vor fi rezervate pentru Rotarieni, prietenii si familiile acestora. A?a cum a anun?at Papa Francisc, acest jubileu este cunoscut drept Jubileul Extraordinar al Milostivirii ?i este menit sa încurajeze iertarea, reconcilierea, solidaritatea, ?i speran?a. Suntem invita?i sa participam, sprijinind prin aceasta o ini?iativa de consolidare a statutului ?i prestigiului Rotary.
Împreuna cu aceasta scrisoare gasi?i ata?at mesajul Pre?edintelui K.R. Ravindran, precum ?i traducerea în limba româna a acestuia. Cei interesa?i vor gasi detalii ?i link-ul la platforma on-line a evenimentului.
La început de an, va doresc va bucura?i de sanatate, realizari minunate ?i împlinirea gândului bun!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova
---------------------------------------------------------------------------------------
ANEXA 1, Scrisoare primita din partea RID K.R. Ravindran (traducere)
Dragii mei prieteni,
Sunt bucuros sa va aduc o veste buna, anume ca Sfin?ia Sa Papa Francisc va oficia o slujba pentru Rotarieni în Pia?a Sf. Petru, Roma, pe 30 aprilie. 8000 de locuri vor fi rezervate pentru Rotarieni, prietenii si familiile acestora.
Îmi revine deosebita placere de a va invita sa îmi fi?i alaturi in aceasta zi, pentru a sarbatori în Italia, Jubileul Rotarienilor, un eveniment deosebit, gazduit de Districtul Rotary 2080 ?i Vatican.
În plus, Rotarienii gazda vor gazdui dineuri aniversare deosebite si vor pune la punct un proiect de servicii pentru participan?i.
Cred ca acest eveniment reprezinta o onoare extraordinara care va consolida statutul Rotary în lume, iar participarea, indiferent de propria religie sau credin?a, ne va aduce o mare bucurie.
Pentru mai multe informa?ii, vizita?i website-ul Jubilee of Rotarians, care a fost pus la dispozi?ie de catre prietenii no?tri din Districtul 2080. Nouta?i ?i informa?ii suplimentare vor fi disponibile in perioada premergatoare evenimentului. Înscrierile se fac începând cu 18 ianuarie. Va rog pe fiecare sa men?iona?i acest eveniment în scrisoarea lunara a guvernatorului.
A?a cum a anun?at Papa Francisc, acest jubileu este cunoscut drept Jubileul Extraordinar al Milostivirii. Ne aminte?te ca este timpul iertarii si al reconcilierii, al solidarita?ii, speran?ei si drepta?ii. Este un angajament de a servi cu bucurie si in pace in întreaga lume.
In demersul vostru de a aduce un dar in lume, sper ca ve?i face un efort ?i ve?i fi prezen?i la Roma alaturi de cat mai mul?i membri din districtului vostru.
Cele mai bune urari,
K.R. Ravindran
Rotary International President, 2015-16

DECEMBRIE 2015

Dragi prieteni,
Ultimele ?ase luni mi-au dat posibilitatea sa întâlnesc peste 60 de cluburi, între care 57 în cadrul vizitelor oficiale. Aceste întâlniri, împreuna cu cele prilejuite de evenimentele districtuale, în care o parte dintre noi ne-am revazut ?i ne-am bucurat sa schimbam idei, mi-au întarit convingerea ca avem un district puternic ?i matur, cu colegi extraordinari care î?i daruiesc cu modestie timpul pre?ios ?i rodul aptitudinilor, competen?elor ori talentului lor comunita?ilor din care fac parte.
Va felicit ?i va mul?umesc pentru tot ceea ce a?i înfaptuit sub semnul Rotary!
M-am sim?it de fiecare data onorat ?i am fost cople?it de prietenia pe care mi-a?i aratat-o, de dorin?a de a împarta?i bucuria succesului fiecaruia dintre proiectele voastre. Va sunt recunoscator ?i pentru deschiderea cu care mi-a?i adus în aten?ie unele aspecte problematice din via?a clubului vostru ?i pentru cooperarea excelenta pentru a gasi solu?ii în spiritul prieteniei ?i energiei Rotary întotdeauna pozitive.
Clipele anului 2015 încep sa ne paraseasca una câte una, luând cu ele temerile mari ale acestui an, descurajarile ?i neîmplinirile marunte ?i ne lasa în memorie doar amintirea a ceea ce am înfaptuit ?i realizat mai bun. Poate fe?ele fericite ale unor copii pe care i-am sprijinit, poate cuvintele unei mame al carui copil a fost salvat prin contribu?ia noastra, poate ceva din atmosfera speciala a întâlnirilor Rotariene. Anul nou se apropie aducând cu sine sentimentul unor schimbari minunate care, în saptamânile ?i lunile ce vor urma zilei de 1 ianuarie 2016, ne vor face via?a mai frumoasa, mai rodnica ?i mai plina în semnifica?ii, iar pe noi mai ap?i sa ne bucuram de ceea ce ne ofera în fiecare zi.
În Rotary, tema lunii decembrie era pâna în acest an „Luna familiei”. Începând din 2015, Rotary International dore?te ca aceasta luna sa fie dedicata preven?iei ?i aten?iei pe care o acordam sanata?ii. Fie ca privim din una sau alta dintre perspective, aceasta luna este una pe care o traim întotdeauna sub semnul speran?ei ?i bucuriei depline, este una pe care o traim în atmosfera calda a caminului în sarbatoare ?i în care bucuria de a fi în mijlocul familiei ?i prietenilor este una cu totul aparte.
Va îmbra?i?ez cu drag ?i va doresc sarbatori minunate, sanatate ?i împlinirea gândului bun!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

NOIEMBRIE – Luna Funda?iei Rotary

Dragi prieteni,
Luna noiembrie este în Rotary „Luna Funda?iei Rotary”.
Este posibil ca fondatorii acestei entita?i distincte a Rotary Interna?ional sa nu fi anticipat rolul extraordinar pe care Funda?ia Rotary urma sa-l aiba peste ani, sprijinind zeci de mii de comunita?i prin intermediul granturilor ?i asumând obiective de interes pentru întreaga umanitate, cum este cel al eradicarii poliomielitei la nivel mondial.
Sa ne reamintim câteva repere ale devenirii acestei funda?ii:
 • în 1917, prin ini?iativa Pre?edintelui Rotary International, Arch C.Klumph, s-a creat un fond special in scopuri de binefacere;
 • în 1928, aceasta structura s-a reorganizat sub forma Funda?iei Rotary;
 • în 1929, Funda?ia Rotary a facut prima dona?ie, în valoare de 500 USD, în favoarea unui centru care gazduia copii cu infirmita?i;
 • în perioada 1947-1966, s-au lansat mai multe programe între care  Ambassadorial Scholarships ?i Grup Study Exchange. S-au pus bazele programelor de grant.
 • În 1985 s-a lansat programul PolioPlus având ca obiectiv eradicarea poliomielitei în întreaga lume.
Poliomielita, facea în anii ’80, ca în 125 de ?ari sa se înregistreze la fiecare 3 ani peste un milion de victime. În cea mai mare parte, copii se stingeau în chinurile acestei cumplite boli sau ramâneau paraliza?i. În prezent numarul persoanelor infectate anual este mai mic decât 500. Este de men?ionat ca, în 2015 nu a aparut înca nici un caz de infectare cu poliomielita pe continentul african, iar în Nigeria s-a înregistrat ultimul caz de poliomielita în iulie 2014! Afganistanul ?i Pakistanul sunt cele mai mari provocari ale urmatorilor ani, însa atât timp cât poliomielita nu este eradicata, pericolul infectarii ramâne o amenin?are globala. În contextul în care în România, rata de vaccinare împotriva poliomielitei a scazut, dupa cum spune Emilian Popovici – D2241 Rotary Foundation PolioPlus Chair, sub 70%, pericolul izbucnirii unei epidemii nu este de neglijat. Aceasta cu atât mai mult cu cât alte fenomene prezente, cum este cel al migra?iei, pot face ca virusul sa ajunga mai u?or ?i în spa?iul geografic al Europei. Prin efortul Rotarienilor de pretutindeni, putem face ca în scurt timp niciun copil de pe pamânt sa nu se piarda ?i sa nu ramâna infirm ca urmare a poliomielitei. Nu suntem singuri în acest efort, iar între partenerii no?tri, UNICEF, Organiza?ia Mondiala a Sanata?ii ?i Funda?ia Bill ?i Melinda Gates sunt dintre cei mai importan?i.
Seminarul Districtual al Funda?iei Rotary a avut loc cu doar câteva zile în urma, la Bra?ov. Astfel ca o mare parte a cluburilor î?i vor primi în noiembrie, Luna Funda?iei Rotary, certificarile care atesta ca sunt eligibili pentru programul „Global Grants”. Comunita?ile din România ?i Moldova, au beneficiat de programe de grant de aproape 14 mil. USD, în cei 15 ani de existen?a a districtului, prin ini?iativa cluburilor locale ?i a partenerilor din strainatate, conform unui raport pe care PDG Martha Maria Mocanu, Rotary Foundation Chair, l-a prezentat la aceasta edi?ie a seminarului funda?iei.
Programele Funda?iei Rotary nu ar exista fara noi to?i ?i de cele mai multe ori fara implicarea unor persoane excep?ionale, cu suflet ales ?i care poarta în fiin?a lor voca?ia de a darui. Pre?edintele Clubului Rotary Sighet, colegul nostru Joseph Geebelen, a anun?at chiar în finalul seminarului funda?iei, o dona?ie personala care se afla la nivelul celor mai ridicate din districtul nostru. Joseph este acel tip de prieten în Rotary în compania caruia te sim?i stimulat sa devii mai bun. Ce final mai inspirat pentru un seminar al funda?iei s-ar fi putut gasi? Prin gestul sau Joseph a dat ?i mai multa stralucire acestei întâlniri Rotariene.
Seminarul districtual al Funda?iei Rotary s-a bucurat în acest an de o prezen?a numeroasa ?i de condi?ii de desfa?urare excelente. Este în mare parte meritul colegilor no?tri din Clubul Rotary Bra?ov care au dorit ca ora?ul lor sa gazduiasca aceasta edi?ie, în anul în care clubul aniverseaza 85 de ani de la prima chartare ?i 20 de ani de la reînfiin?are.
Va doresc sa gasi?i în programele Funda?iei Rotary oportunita?i în beneficiul comunita?ilor din care face?i parte ?i sprijin pentru proiectele voastre!
Mai presus de ini?iativele concrete, pre?ui?i spiritul Rotary care ne face sa iubim ?i sa daruim!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

OCTOMBRIE – Luna Serviciului Voca?ional

Dragi prieteni,

Luna octombrie este în Rotary „Luna Serviciului Voca?ional”.

Aceasta luna ofera multor cluburi din întreaga lume o oportunitate unica de a promova serviciul voca?ional ca o cale de ac?iune pe care Rotarienii o pre?uiesc într-un fel aparte. Avem colegi extraordinari: medici, profesori, arti?ti care se bucura de recunoa?tere ?i apreciere, manageri, speciali?ti în domeniile marketingului sau comunicarii, al?ii apar?inând multor alte categorii. Cu to?ii manifesta disponibilitatea ca, venind în Rotary, sa puna competen?ele, abilita?ile ?i talentul lor în slujba proiectelor de club ?i prin ele, în beneficiul comunita?ilor sau a acelora care au nevoie de solidaritate ?i sus?inere. Exista situa?ii în care serviciul voca?ional ne ofera noua în?ine ocazia sa avem perspective noi sa ne îmboga?im suflete?te. Am sa va relatez o întâmplare despre care am aflat de curând ?i care m-a impresionat prin profunzimea semnifica?iei ei.
Colegul nostru Capetan Bacskai Marius este în acest an Pre?edintele Clubului Rotary Lugoj. Este de profesie medic oftalmolog ?i are în spate o întreaga via?a ?i cariera dedicate acestei profesii. Prin proiectul „Sa redam copiilor bucuria vederii!” clubul din Lugoj a asigurat asisten?a medicala gratuita pentru câteva sute de copii in fiecare an, începând cu 2007. Ca medic oftalmolog, Marius este sufletul acestui proiect ?i î?i pune profesia în serviciul dedicat copiilor ?i tinerilor lipsi?i de posibilita?i. Într-o zi a întâlnit o feti?a imobilizata într-un scaun cu rotile. Feti?a, cu multiple handicapuri fizice ?i psihice, nu se putea mi?ca, nu vorbea, nu auzea ?i avea de o forma severa de autism. Parea ca sufera de o triste?e iremediabila ?i rareori î?i ridica privirea din pamânt. Marius a observat un strabism ?i a avut suspiciunea ca problemele de vedere sunt chiar mai mari. Diagnosticarea era dificila, copilul nu putea raspunde niciunei întrebari, iar starea de sanatate facea orice cooperare imposibila. Dupa câteva investiga?ii, cu ajutorul echipamentului medical de care dispune ?i pe baza experien?ei sale, Marius a prescris feti?ei o pereche de ochelari care sa amelioreze atât problemele cauzate de strabism cât ?i pe celelalte prezumate. În momentul în care i s-au pus ochelarii, s-a petrecut ceva neobi?nuit. Feti?a a început sa râda în hohote. Râdea ?i nu se oprea. Ansamblul de sentimente ale celor prezen?i este greu de descris. Compasiunea era evidenta, dar uimirea ?i emo?iile resim?ite de cei care nu o cunoscusera înca râzând erau cele mai pregnante. Feti?a parea ca într-un fel nea?teptat traia acea bucurie spontana ?i intensa care îi face pe copii sa hohoteasca în felul lor unic. Râsul copiilor este felul lor de a ne spune, fara cuvinte, ca sunt cura?i ?i ferici?i. Marius mi-a marturisit ca este poate întâmplarea care l-a marcat cel mai mult în cariera sa.

Când am auzit aceasta relatare m-am gândit ca serviciul voca?ional în Rotary ne poate îmboga?i suflete?te într-un fel aparte. M-am gândit apoi daca putem descoperi ?i alte semnifica?ii în aceasta întâmplare. Cum pot doua lentile sa transforme triste?ea în bucurie spontana? E posibil ca de multe ori sa nu apreciem cum se cuvine realitatea din jurul nostru ?i sa nu vedem cu adevarat mare?ia spectacolului de forme ?i culori care ne înconjoara. Nu vedem, poate, a?a cum se cuvine frumuse?ea oamenilor care ne sunt prieteni, colegi sau doar alaturi pentru un timp. Oricând vom fi tri?ti ne putem aminti de aceasta feti?a. Iar singurul motiv al triste?ii noastre nu poate fi altul decât acela ca, pentru un moment, uitam sa deschidem bine ochii sau sa purtam lentilele potrivite. Câteodata ne gasim lentile singuri, alteori un prieten sau o persoana necunoscuta ni le ofera în mod nea?teptat.
Sa ne bucuram de competen?ele profesionale sau talentul de care dispunem noi în?ine sau colegii din Rotary ?i sa pre?uim oportunitatea pe care o avem de a folosi calita?ile ?i cuno?tin?ele noastre pentru a aduce bucurie ?i a îmbunata?i calitatea vie?ii a celor care au nevoie de sprijin ?i sus?inere!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

SEPTEMBRIE – Luna Noii Genera?ii

Dragi prieteni,

Luna septembrie este în Rotary „Luna Noii Genera?ii”.
Programele Noii Genera?ii au în vedere cea mai tânara parte a familiei Rotary. Beneficiarii sunt adolescen?ii ?i adul?ii tineri. Unii dintre ace?tia sunt Rotaractieni, Interactieni, participan?i la taberele RYLA sau la programele de schimb, al?ii tineri care au atras prin calita?ile sau talentul lor aten?ia cluburilor Rotary ?i au fost sprijini?i de acestea.
Serviciile pentru Noua Genera?ie s-au alaturat relativ curând, în 2010, serviciilor de club, serviciilor voca?ionale, serviciilor comunitare ?i serviciilor interna?ionale devenind cea de a cincea cale de a servi. Prin aceasta se recunoa?te importan?a alocarii de timp ?i resurse de catre Rotarieni în scopul sprijinirii tinerilor în efortul lor de a deveni liderii urmatoarelor decade. Tinerii vor trebui curând sa se dovedeasca capabili sa gestioneze provocarile unei societa?i multiculturale, marcata de o accelerare fara precedent a schimbarilor, de o incertitudine în cre?tere ?i de un progres tehnologic care modifica regulile interac?iunii ?i comunicarii. O lume cu oportunita?i noi ?i bariere altfel configurate.
 
Sarcina Noii Genera?ii nu va fi una mai u?oara decât a genera?iei din care noi suntem parte.

Sintagma „Noua Genera?ie” a fost folosita pentru prima data într-un sens apropiat de cel folosit astazi în Rotary de catre Pre?edintele RI Luis Vicente Giay, care în 1996, pe parcursul Conven?iei Rotary de la Calgary a spus: „Viziunea noastra asupra viitorului este acum mai mult decât oricând diferen?a dintre succes ?i cadere. Investi?ia noastra în viitor este Noua Genera?ie. Va invit sa începem sa construim acest viitor de astazi!”

La nivelul clubului putem sprijini programele pentru Noua Genera?ie prin:
- Recunoa?terea rezultatelor de excelen?a a tinerilor prin acordarea de diplome, burse sau premii care sa motiveze;
- Implicarea în activita?ile de strângere de fonduri desfa?urate de tineri pentru a sprijini proiectele comunita?ii;
- Dona?ii de carte catre ?coli sau catre centre de studiu ?i facilitarea participarii tinerilor la cursuri de leadership;
- Invitarea tinerilor din Interact ?i Rotaract sa participe la întâlnirile Clubului Rotary sponsor.

Este în egala masura o oportunitate sa folosi?i programele Rotary International prin:
- Facilitarea cunoa?terii de catre tineri a organiza?iilor sponsorizate Rotaract ?i Interact ?i a posibilita?ilor de participare în programele de schimb de tineri pe termen scurt ?i termen lung;
- Invitarea ?i sus?inerea tinerilor din Rotaract ?i Interact pentru a participa la taberele RYLA;
- Invitarea tinerilor care au participat în programele de schimb (YEP) sa se alature cluburilor Interact ?i Rotaract sau sa aiba ini?iativa înfiin?arii unora noi.

 
Ceea ce ramâne înca mai important, este sa avem în inima un loc rezervat tinerilor. De acolo va porni, când se va ivi o ocazie, impulsul de a inspira, motiva ?i sus?ine pe cei care vor pune din nou aripi visurilor noastre ?i le vor duce mai departe!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

AUGUST – Luna Apartenen?ei la Rotary

Dragi prieteni,
Luna august este luna pe care Rotary Interna?ional a declarat-o ca fiind „Rotary Membership Month”. Este luna în care suntem invita?i sa meditam asupra apartenen?ei noastre la Rotary ?i sa rememoram tot ce am facut mai bun pentru semenii no?tri, ca membri ai acestei uimitoare organiza?ii.
Unii dintre noi î?i vor aminti despre proiectele de club prin care au ridicat moralul unor persoane aflate în dificultate, al?ii vor fi ferici?i sa-?i aduca aminte cum au dat un impuls pozitiv unor tineri sus?inându-i în afirmarea talentului lor, al?ii cum au implementat cu ajutorul granturilor si colaborarilor interna?ionale proiecte importante pentru comunitate. În orice fel vom privi spre realizarile noastre de pâna acum, vom con?tientiza adevarata noastra menire ca Rotarieni ?i ne vom reîmprospata rezerva de energie ?i entuziasm pentru ac?iunile urmatoare.
Avem în acela?i timp o noua ocazie pentru a reflecta asupra felului în care via?a noastra este mai plina ?i mai frumoasa datorita deciziei pe care am luat-o fiecare din noi de a deveni parte a acestui corp de elita, asupra felului în care Rotary ne-a ajutat sa fim mai mult decât am fi reu?it altfel.
Conform tradi?iei, Rotary Interna?ional încurajeaza cluburile ca în aceasta luna sa î?i sarbatoreasca membrii prin organizarea unor întâlniri speciale, motivante ?i semnificative. De asemenea invita la luarea în considerare a urmatoarelor sugestii:
- alegerea unei imagini inspirate pentru profilul personal pe Facebook, afi?area unei fotografii potrivite ?i a mesajului „Sunt mândru sa fiu în Rotary!”;
- postarea pe Facebook de fotografii care sa ilustreze ac?iunile clubului din aceasta luna;
- reevaluarea strategiilor la nivelul cluburilor pentru reten?ie, dar ?i pentru atragerea de membri noi.
Va încurajez la rândul meu sa revede?i planul de ac?iune al clubului ?i sa stabili?i cele mai potrivite cai pentru reten?ie ?i pentru primirea de membri, astfel încât la sfâr?itul acestui an Rotarian fiecare dintre cluburile noastre sa fie mai numeros cu cel pu?in 3 noi prieteni, recomanda?i prin calita?ile umane pe care le au, dar ?i prin disponibilitatea de a servi.
Va mul?umesc pentru ca darui?i timp serviciului Rotarian ?i va supun aten?iei un gând:
„Timpul pe care îl daruim servind acelora care au nevoie de noi poate fi o rascruce, nu numai pentru vie?ile lor, dar ?i pentru a noastra!”
Va doresc ca apartenen?a la Rotary sa va faca via?a mai bogata ?i mai plina în semnifica?ii în fiecare zi!
Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

IULIE 2015:

BUN VENIT ÎN ANUL ROTARIAN 2015-2016

Luna iulie este luna în care îmbra?i?am leadership-ul noului an Rotarian. Cluburile din întreaga lume au pre?edin?i noi care polarizeaza energiile pozitive ale proaspetelor echipe ce vor asigura conducerea executiva. Este un moment în care se cuvine sa privim cu respect realizarile liderilor care ne-au precedat ?i sa le mul?umim. Datorita lor, începem de la o linie de start mai avansata în fiecare an.

În 2015-2016 avem un nou Pre?edinte al Rotary International în persoana carismaticului nostru coleg K.R. Ravindran ?i o noua tema preziden?iala capabila sa inspire multe dintre proiectele pe care le vom derula în curând. Suntem persoane adulte ?i de-a lungul drumului nostru în via?a am primit în dar multe lucruri importante. Mai întâi darul vie?ii pentru care trebuie sa mul?umim cerului ?i parin?ilor no?tri. Am primit rând pe rând darurile iubirii, îngrijirii ?i protec?iei. Apoi darurile educa?iei, ale formarii ?i dezvoltarii fiecarei abilita?i sau calita?i pe care o avem. Locurile frumoase pe care le-am vazut, persoanele dragi pe care le-am întâlnit, toate au fost daruri pentru noi. Este anul în care putem sa punem in valoare ce avem noi în?ine mai valoros, ce gândim mai limpede, ce sim?im mai autentic ?i profund.

?i daca va ve?i întreba cum pute?i fi un dar, ve?i ?ti deja ca:
- ori de câte ori vom face ca un copil sa nu mai mearga flamând la culcare, vom fi un dar;
- ori de câte ori vom ?terge lacrimile de pe obrazul unei mame, ajutând copilul ei sa aiba acces la un tratament pe care nu ?i-l poate permite, vom fi un dar;
- ori de câte ori vom face un copil care nu ?i-a cunoscut parin?ii sa zâmbeasca, vom fi un dar.

Dragi prieteni, va invit ca în acest an sa aduce?i în familiile ?i comunita?ile voastre darurile compasiunii, ale prieteniei ?i în?elegerii. Sa aduce?i darurile inteligen?ei, demnita?ii ?i ac?iunii, sa face?i ca via?a voastra sa se schimbe, devenind mai fericita ?i mai bogata în semnifica?ii în toate privin?ele.
Va invit sa fi?i un dar pentru voi ?i mai ales pentru ceilal?i!

Cu aleasa prietenie,
 
Daniel Tanase
District Governor 2015-2016
D2241 România ?i Republica Moldova

MARTIE 2015:

În lumea Rotary International, luna martie este luna alfabetizarii. UNESCO i-a numarat: 774 milioane de analfabeti pe tot globul. Când spunem analfabeti, ne gândim, desigur, la Africa Subsahariana, la unele tari arabe sau asiatice, la cine ?tie ce locuri uitate de lume. În general, sa recunoa?tem, privim cu relaxare ?i cu o oarecare deta?are catre aceste drame. Ele se întâmpla altora, undeva, departe de noi. Ne putem aduna la câte un bal ?i colecta fonduri pentru bie?ii copii necaji?i de peste mari ?i ?ari. Surpriza, însa! Uneori, realitatea ne poate lovi direct în tâmpla ?i atunci aflam ca noi suntem Africa Europei!
Unul din doi adolescenti români, cu vârsta de 15 ani, are dificultati de citire si întelegere a unui text! Adica, 53% dintre adolescentii români sunt analfabeti functional, procent de peste doua ori mai mare decât media UE (24%).
Unul din cinci tineri români are doar opt clase. Rata tinerilor care îsi întrerup studiile dupa terminarea gimnaziului plaseaza România între primele cinci state europene ce se confrunta cu abandonul scolar timpuriu.
În România, rata abandonului scolar s-a triplat în 2007, fata de 2000, iar peste 70.000 de copii sunt nevoiti, în prezent, sa munceasca în loc sa învete, potrivit unui studiu realizat de organizatiile neguvernamentala. Muncile în care sunt implicati copiii îi transforma într-o categorie sociala extrem de vulnerabila. Ei sunt obligati, pentru a supravietui, sa cerseasca, sa distribuie droguri, sa spele parbrize sau sa întretina relatii sexuale si risca zilnic sa fie abuzati fizic si psihic. O treime dintre copiii obligati sa munceasca sunt analfabeti, 40% au un nivel redus al abilitatilor de scris si citit, unul din cinci astfel de copii nu a fost niciodata la scoala, iar opt din zece copii care nu merg la scoala sunt rommi.
In 2010, PDG Daniel Condurache spunea:
Particularizând, România si Republica Moldova ofera din ce în ce mai multe exemple legate de lipsa accesului la educa?ie, iar lucrul acesta se întâmpla, cu precadere, în mediul rural. Zeci de kilometri strabatu?i pe jos cu ghiozdanul în spate, familii sarace pentru care fiecare zi este o lupta pentru supravie?uire, lipsa veniturilor, copii care muncesc de la vârste fragede pentru a aduce bani în casa – acestea reprezinta imgini ale unei situa?ii îngrijoratoare din România profunda.
Daca ar fi sa cream un tablou al formarii sociale educa?ia, ?coala ?i profesorii sunt principalii factori care pot influen?a în mod pozitiv via?a unui copil. Con?tientizând importan?a educa?iei ?i rolul sau în integrarea sociala, Francis Bacon spunea ca „înva?atura îl face pe om întreg, discu?iile pregatit, scrierea exact.”
Cât de actual a ramas ?i cât de important este pentru noi, rotarienii, sa încercam sa amelioram aceasta stare de fapt. Ne place sa credem ca apar?inem, prin tot ceea ce suntem ?i prin tot ceea ce facem, acelei elite responsabile a Luminatorilor patriei ?i norodului sau. Sa fim sinceri: câ?i dintre noi am mai fi fost ceea ce suntem astazi daca nu am fi trecut prin ?coala româneasca, a?a cum a fost ea, din ultimii 50 de ani?! Câ?i dintre noi s-ar mai fi recunoscut astazi într-o oglinda daca, cu ani în urma, nu s-ar fi caznit mai întâi cu Abecedarul pe genunchi?!
Nimeni nu ?i-ar fi imaginat ca ?ara care da continentului cei mai mul?i olimpici, are ?i cei mai mul?i ne?tiutori de carte. Sa o spunem deschis: aceasta stare de lucruri este intolerabila! Nu putem accepta ?i, mai ales, nu putem asista nepasatori la transformarea României în frunta?a analfabetismului din Europa. Putem organiza chiar ?i un bal pentru a combate acest fenomen îngrozitor! Sau nu. Sau, poate, suntem în stare de mai mult.
Depinde numai de noi. De fiecare dintre noi. Va chem dragi prieteni în Rotary sa ne unim înca o data pentru a aprinde flacara Luminii de carte. A?tept de la voi idei ?i ini?iative din care sa se nasca un nou proiect districtual. Undeva, în întunericul necuvintelor, un  copil a?teapta ajutorul nostru.
Light up Rotary!

Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

FEBRUARIE 2015:

Dragi prieteni in Rotary,
La 23 februarie 2015 Rotary sarbatoreste 110 ani de la infiintare, 11 decenii ce au permis ca astazi sa fie in lume 34000 de cluburi care sa duca mai departe spiritul Rotary.
Nu suntem numai cea mai veche organizatie de servicii, dar suntem si cea mai prestigioasa, fiind astazi in masura sa prezentam un palmares impresionant in realizarea unei lumi mai bune.
Luna februarie este dedicata intelegerii intre oameni si acest lucru nu este doar un slogan. Rotary este un partener al universitatilor de prestigiu care lucreaza la promovarea Pacii si solutionarea conflictelor in formare. Rotarienii sunt ambasadori ai Pacii capabili sa intervina in lume.
Exista in continuare prioritate in eradicarea poliomielitei, in sustinerea financiara a acestui proiect. Dar sa nu uitam miile de voluntari implicati in administrarea vaccinului, un act de curaj insotit de multe ori de lacrimi si sange. Cei ce merg din usa in usa pentru a informa si imuniza sunt adevaratii eroi.
As dori la aceasta aniversare sa vamultumesc pentru implicarea voastra in viata cluburilor si comunitatilor din care faceti parte si sa va invit in a va implica cu ambitie si marinimie la proiectul districtului SALVATI INIMA UNUI COPIL.
Light up Rotary!

Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

IANUARIE 2015:

Dragi prieteni in Rotary,

Un An Nou fericit voua ?i familiilor voastre! Vreau sa mul?umesc în primul rând celor care au trimis urarile lor pentru Anul Nou!
Sper ca a?i avut ocazia de a sarbatori noul an cu to?i cei care va sunt dragi voua. De asemenea, va doresc din inima ce-i mai bun pentru 2015, ?i în special sa gasiti energia de a indeplini visele in actiunile Rotary.
Noul an este o oportunitate pentru mul?i de a face proiecte bune sau de a relua proiectele de succes din ultimul an. Ca Rotarieni, ar trebui sa va adresa?i fiecare întrebarea locului pe care il ocupa Rotary în via?a voastra. Întreba?i-va în ce masura valorile, principiile, obiectivele sau testul celor patru întrebari re regasesc în via?a voastra de fiecare zi.
Mi-a? dori ca fiecare Rotarian sa poarte insigna PHF (Paul Harris Fellow), nu ca pe un trofeu, ci cu mândrie pentru ceea ce este Rotary: onestitate, etica, leadership, camaraderie, Serviciul mai presus de sine!
Rotary este în primul rând o problema de suflet. Rotarienii din întreaga lume lucreaza pentru pace ?i stingerea conflictelor, se angajeaza în prevenirea ?i tratamentul bolilor, cum ar fi Poliomielita, se implica sa sprijine sanatatea Mamei ?i Copilului, organizeaza educa?ia de baza ?i alfabetizarea, ?i dezvolta sau consolideaza mediul economic din comunitatile lor.
Sper din toata inima mea ca acest an va adduce multa bucurie ?i satisfac?ie ?i ca va ve?i alatura îndemnului Light up Rotary.

Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

DECEMBRIE 2014:

Dragi prieteni,

Luna Decembrie confirma succesul rotarienilor nostri in marea familie Rotary. Dupa Agripa Popescu in 1938. PDG Corneliu Dinca este nominalizat Director RI pentru Zona 19. Felicitari!

Anul Rotary începe în luna iulie; în luna august marcam luna membership, în septembrie sarbatorim noua genera?ie, octombrie este luna serviciului vocational, ?i a?a mai departe. Calendarul supune aten?iei noastre diferite subiecte în Rotary ?i ne aminte?te sa vorbim despre subiecte importante pe care le-am putea altfel trece cu vederea pe parcursul unui an Rotarian incarcat. Toate acestea fac parte din ceea ce face Rotary, ceea ce este, ?i ceea ce face fiecare dintre noi Rotarienii.

În Rotary, Decembrie este Luna Familiei. Privind înapoi in anii mei ca Rotarian, am vazut cât de important este familia în Rotary - ?i cât de important poate fi Rotary pentru familiile noastre. Sper ca în acest an Rotary, multi dintre voi vor încuraja membrii familiei sa se alature Rotary, Rotaract sau Interact.

În Rotary putem servi împreuna. Cu Rotary avem mereu lucruri interesante de povestit la cina. Suntem cu to?ii implica?i în diferite servicii, în diferite cluburi, asa ca atunci cand ne a?ezam împreuna, vorbim despre nevoile umanitare de orice fel, în orice parte a lumii.

Exista întotdeauna ceva nou de înva?at. Conversa?iile noastre sunt, de asemenea, un mod minunat de a înva?a copiii no?tri, prin ac?iunile noastre, ceea ce este cu adevarat important în via?a. Ei înva?a despre cum traiesc oamenii în diferite par?i ale lumii, precum ?i modul în care fiecare dintre noi putem ajuta. Nu exista lectii mai bune pentru familiile noastre decât lec?iile serviciului în Rotary.

Este Luna Familiei si la sfârsit de an, familiile se reunesc în pace pentru a petrece clipe minunate de sarbatori. Spiritul sarbatorilor în familie trebuie sa se reverse si peste Rotary si sa ne reuneasca la cinele cluburilor sau la balurile de caritate pe care le organizam în acest moment al anului.

Este timpul sa multumesc celor 70 de cluburi la care am ajuns cu vizita oficiala pentru interesul aratat momentului si pentru intreaga activiatate rotariana.

Alaturi de prietenii din Comitetul Districtual, va doresc ca Noul An sa va aduca sanatate, bucurii si impliniri profesionale. Va doresc sa va regasiti în Rotary, sub LIGHT UP ROTARY inca prezent si in noul an si sa va dedicati celor din jur care au nevoie de sprijinul si caldura voastra sufleteasca.

Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

NOIEMBRIE 2014:

Dragi prieteni,
Dupa cum ?ti?i, Noiembrie este dedicate Funda?iei Rotary in calendarul anual.
Funda?ia este o corpora?ie non-profit finan exclusiv contribu?ii voluntare ale rotarienilor si prietenilor care împarta?esc viziunea de a realiza o lume mai buna. Anul trecut, Rotarienii din întreaga lume au donat record 123 mil USD la Fondul anual al funda?iei Rotary.
Pentru publicul larg, Funda?ia Rotary ocupa un loc important ca o organiza?ie de caritate, ob?inând un rating de 68.57 din 70 pentru transparen?a din partea Charity Navigator. Pentru Rotary, TRF înseamna pur ?i simplu satisfacerea nevoilor umane prin granturi districtuale ?i globale, eradicarea poliomielitei prin vaccinarea copiilor din intreaga lume, elaborarea de noi studii pentru mentinerea si promovarea pacii, ?i crearea de noi prietenii, prin Vocational Team Training.
Va îndemn sa reafirmam angajamentul de a contribui la programele fundatiei, în special în scopul de a îndeplini angajamentul de a eradica poliomielita in intreaga lume. În acela?i timp, Cluburile trebuie sa se concentrerze pe utilizarea mai ampla a programelor Fundatiei în beneficial comunita?ilor.
Noul model de finan?are va este cunoscut, si am remarcat ca excelati ca oportunitati in serviciile primare ale funda?iei – proiecte umanitare ?i formarea profesionala – ce sigur vor avea impact durabil. Îndemn fiecare Rotarian sa ia in considerare donatiile directe catre Fundatie prin EREY (Every Rotarian, Every Year – Fiecare Rotarian in fiecare an).
Implicati-va prin proiectele voastre in viata comunitatii si atunci in mod sigur se va putea spune ca Aprindeti lumina Rotary!

Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

OCTOMBRIE 2014:

Dragi prieteni,
In?elegerea ideii de Serviciul vocational poate schimba complet atitudinea fa?a de munca ?i scopul în via?a. Participarea la o afacere este mai mult decât o modalitate de a-?i câ?tiga existen?a; este oportunitatea de a fi un membru al comunita?ii care sprijina comunitatea pentru a face vie?ile altora mai bune.
A?adar, ce este Serviciul Vocational? Paul Harris a scris odata: 'Fiecare Rotarian este o legatura dintre idealismul Rotary ?i meseria sau profesiunea sa'. Astfel, Serviciul Vocational este modul în care Rotary sprijina idealul de a servi prin exercitarea tuturor voca?iilor, o responsabilitate comuna atât a Clubului Rotary, cât ?i a membrilor sai.
Rolul Clubului este sa puna în aplicare ?i sa încurajeze obiectivele propriilor sale ac?iuni care sa permita membrilor sa utilizeze talentele profesionale în slujba comunita?ii. Rolul membrilor este ca prin ei în?i?i ?i prin afacerile lor, sa desfasoare aceste actiuni in conformitate cu principiile Rotary.
Programele de servicii vocationale, prin natura lor, ofera oportunita?i excelente pentru Implicarea in comunitatea de afaceri locala ?i a Districtului. Este de fapt ceea ce se va intimpla in luna noiembrie si la Forumul Vocational, la care sunteti asteptati sa participati.

Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241

SEPTEMBRIE 2014:

Dragi prieteni,
Sper ca ati profitat din plin de vacanta de vara si ca acum reluati activitatile cotidiene, dar si cele legate de clubul Rotary al vostru, revigorati si cu dorinta de a face ceea ce trebuie sa aveti in planul de activitati al fiecarui club.
Ma aflu intr-un nou ciclu de vizite la cluburi, si recunosc ca am fost profund impresionat de ceea ce am vazut pâna acum. Fiecare club, cu personalitate diferita, profita de independenta sa, respectând însa obiectivele rotariene. La cele mai multe, am întâlnit entuziasm, profesionalism si în?elegere între membri.
Luna aceasta este luna Noii Generatii. Conform deciziei ultimului Consiliu Legislativ, “actiunea tinerilor” reprezinta o actiune specifica, echivalenta în interiorul clubului cu actiune interioara, cu cea profesionala, de interes public ?i cu ac?iunea interna?ionala. Gândi?i-va deci la cei tineri!
•           Clubul vostru participa la schimbul de tineri?
•           Clubul vostru a propus participant la taberele RYLA?
•           Clubul vostru a facut ceva în sus?inerea tinerilor?
Nu lasa?i aceste întrebari sa fie retorice. Spiritul Rotarian vine din inima. Cei tineri vin lânga noi cu bucurie, fac lucrurile vizibile ?i cred ca împreuna putem aprinde lumina Rotary!
Al vostru in serviciul Rotary
Petre Diculescu
Guvernator D2241
2014 – 2015

AUGUST 2014:

Dragi prieteni,
Cre?terea numarului de membri în Rotary a fost o problema care ma framânta de ceva timp. De ce cu atât de multe proiecte de servicii prestate de catre cele 113 cluburi din districtul nostru, cu multe vie?i pe care le-am schimbat în mai bine, cre?terea numarului de membri continua sa fie o provocare pentru multe cluburi?
Cred cu fermitate ca, pentru cluburi ca sa creasca numarul membrilor, ele trebuie sa întreprinda un exerci?iu de planificare strategica ?i sa extinda orizontul lor de planificare pe mai mul?i ani. Procedând astfel, cluburile vor fi în masura sa î?i defineasca viziunea lor (aliniata cu District Vision) ?i sa dezvolte proiecte de mare impact, care sunt durabile ?i aduc schimbari benefice în comunitate, asigurând continuitatea între trecut, prezent ?i viitor.
Concretizând acest lucru în ceea ce aratam, atunci avem o ?ansa mai mare de sensibilizare a publicului cu privire la lucrurile bune pe care Rotary le face. Scopul este de a inspira oamenii sa se alature Rotary pentru ca ei cred în cauza noastra ?i în ceea ce facem.
Ca Rotarian, eu contez, pentru ca... este o propozi?ie pe care sper ca noi to?i, Rotarienii, vom ?ti sa o completam. Numai atunci când vom gasi raspunsul la aceasta întrebare personala putem ie?i ca rotarieni în comunitate ?i inspira pe al?ii sa fie ca noi.
Vreau cu  aceasta ocazie sa reamintesc tuturor cluburilor unele bune practici de a cre?te numarul membrilor ?i de a asigura reten?ia celor existenti:
 • Reintegrarea fo?tilor membri de calitate;
 • Efectuarea sondajului de clasificare pentru a identifica în cadrul clubului voca?ii absente, mijlocind astfel o cautare de membru concentrat;
 • Respectarea perioadei de Orientare a noilor membri;
 • Implicarea familiei noului membru în cadrul ceremoniei de induc?ie;
 • Cre?terea numarului membrilor de sex feminin în club;
 • Întâlnire saptamânala placuta ?i informata;
?i nu în ultimul rând, consolida?i clubul la un numar de minim 25 membri.
Succes!
Al vostru în Serviciul Rotary
Petri?or Diculescu
Guvernator 2014-2015 Rotary District 2241?

IULIE 2014:

Dragi prieteni Rotarieni din Districtul 2241,
Înainte de orice, doresc sa mul?umesc fiecaruia dintre voi pentru devotamentul ?i daruirea cu care a?i împarta?it voca?ia ROTARY în anul ce a trecut. Am convingerea, ?tiu, ca fiecare dintre voi, dragi prieteni, l-a?i ajutat pe PDG Marian Mocan sa realizeze angajamentul sau în ROTARY: schimbarea într-o via?a mai buna.
Îti multumesc ?i eu, Marian, pentru conducerea pertinenta ?i perspectivele create noului an rotarian!
Prin noua noastra tema, LIGHT UP ROTARY, Pre?edintele RI Gary C.K Huang încurajeaza  membrii Rotary sa raspândeasca Lumina Rotary, schimbul de idei în serviciul nostru, necesitatea consolidarii cluburilor noastre.
ZIUA ROTARY este o modalitate foarte buna pentru cluburi de a pune LIGHT UP ROTARY în ac?iune. În mod sigur va este de ajutor bro?ura Rotary Days. A?tept cu nerabdare sa lucrez cu fiecare dintre voi, am toata încrederea în echipa districtuala aleasa, prietenii mei în Rotary carora le mul?umesc pentru încredere ?i ajutor.
Cu sprijinul vostru ?i inspira?ia ce va caracterizeaza, exista speran?a pentru a aprinde Lumina ROTARY, a?a cum, de 110 ani, Rotary a mers mereu înainte oferind servicii mai presus de sine.
Ne vedem curând, prieteni!
Guvernator Rotary District 2241
Petrisor Diculescu

IUNIE 2014:

Dragi prieteni rotarieni,
Luna iunie este ultima luna din acest an rotarian. Va scriu aceasta scrisoare dupa întoarcerea de la Conven?ia Interna?ionala Rotary de la Sydney ?i, a?a cum v-am promis în scrisoarea precedenta, o sa va transmit câteva impresii despre eveniment.
Conven?ia de la Sydney a fost una de buna calitate. Australienii s-au straduit sa faca un eveniment grandios ?i, în cea mai mare parte, au reu?it. ?i la aceasta conven?ie, districtul nostru s-a prezentat foarte bine, meritul fiind întru totul al PDG Martha Maria Mocanu, care s-a zbatut ca prezen?a noastra sa fie la un înalt nivel. Cei doi arti?ti care au reprezentat districtul nostru au avut evolu?ii de excep?ie, sus?inând mai multe concerte decât era prevazut în mod ini?ial. Ne-am sim?it mândri când am auzit, pe lânga cântece interna?ionale, ?i piese române?ti, pe ritmul carora am început sa dansam. Alaturi de noi au venit ?i al?i colegi rotarieni din diferite ?ari ale lumii (în special asiatici). Organizatorii ne-au mul?umit în public de mai multe ori pentru aceasta evolu?ie.
Standul nostru expozi?ional, care arata rolul românilor în dezvoltarea ?tiin?ei, tehnicii ?i culturii mondiale, a fost singurul ce avea o tema mai deosebita ?i lânga care s-au fotografiat o mul?ime de rotarieni din întreaga lume. Ne-am sim?it foarte bine când mai mul?i colegi, de pe mai multe continente, ne-au felicitat pentru standul nostru, declarându-se impresiona?i de contribu?ia românilor la dezvoltarea omenirii. Cu to?ii au fost de acord ca avem motive sa fim foarte mândri ca suntem români.
Daca vre?i sa vede?i ce reprezinta cu adevarat Rotary la nivel na?ional, trebuie sa participa?i la o Conferin?a Na?ionala districtuala. Daca vre?i sa vede?i ce reprezinta Rotary la nivel interna?ional, trebuie sa participa?i la o conven?ie interna?ionala. Urmatoarea conven?ie va fi în Brazilia, la Sao Paolo, în iunie 2015.
Analizând activitatea din acest an rotarian, pot sa ma declar mul?umit de ce am reu?it sa fac. Ma simt mul?umit în primul rând de atmosfera din district în acest an, de faptul ca toate cluburile au lucrat în lini?te, au colaborat, au derulat multe proiecte comune de impact pentru comunita?ile lor. Sunt mul?umit de colaborarea cu echipa mea districtuala, care mi-a depa?it toate a?teptarile, de lucrul cu majoritatea pre?edin?ilor ?i comitetelor cluburilor. Singura nemul?umire majora este legata de neparticiparea unor cluburi la dona?ia de 150 de euro/club, necesara pentru participarea în bune condi?ii a districtului la Sydney.
Rog pre?edin?ii de cluburi sa colaboreze întru totul cu noii pre?edin?i ale?i, astfel încât ceremoniile de predare/primire sa fie bine organizate, iar trecerea de la un an la altul sa se faca lin, fara sincope.
Faptul ca mandatul de pre?edinte sau de guvernator ?ine doar un an este un lucru foarte bun. În anul de mandat, fiecare rotarian care de?ine o func?ie de pre?edinte vrea sa faca ce ?tie ?i poate mai bine pentru a-?i lasa amprenta pe ac?iunile cluburilor. Faptul ca fiecare dintre noi este ocupat cu o  mul?ime de probleme de serviciu, de familie ?i de alta natura ne face sa nu prea avem timp pentru alte activita?i o perioada mai îndelungata. Fiecare an rotarian trebuie sa însemne un pas înainte în dezvoltarea globala a clubului ?i a districtului din care facem parte. Sa nu uitam ca este bine ?i eficient sa lucram în echipa.
Va rog sa fi?i aten?i la activitatea cluburilor Rotaract ?i Interact pe care le coordona?i. În acest an, numarul cluburilor de tineret a crescut cu peste 25%, ceea ce este un lucru pozitiv. Dar aceasta cre?tere trebuie sa însemne ?i o implicare mai mare ?i mai multe proiecte pentru comunitate. Tinerii sunt foarte dornici sa faca o treaba buna, dar ei trebuie sprijini?i ?i îndruma?i.
La final de mandat, vreau sa urez tuturor cluburilor sanatate ?i buna în?elegere, multe proiecte de succes, sa fi?i alaturi de noul Guvernator, care trebuie sa va simta aproape, a?a cum v-am sim?it ?i eu. Sa încerca?i sa face?i tot ce va sta în putin?a sa-i ajuta?i pe cei care au nevoie.
Ma simt fericit ?i foarte mândru ca am fost Guvernatorul Districtului 2241 România – Republica Moldova în anul rotarian 2013-2014 ?i ca am reu?it sa descopar partea pozitiva a României ?i a Republicii Moldova.
Sa ne revedem cu bine!
Cu prietenie rotariana,
Marian MOCAN
Guvernator 2013-2014

MAI 2014:

Dragi prieteni rotarieni,

Luna mai este penultima luna din acest an rotarian. Am reu?it sa vizitez 112 cluburi din cele 113 ?i nadajduiesc sa închei cu bine mandatul meu de guvernator.

Am a?teptat sa scriu aceasta scrisoare, aferenta lunii mai, dupa ce s-a desfa?urat deja Conferin?a Districtuala de la Timi?oara, astfel sa pot transmite câteva concluzii, la cald, despre cel mai important eveniment rotarian al anului. ?i, ca sa fiu ?i mai expresiv, trebuie sa ?ti?i ca aceasta scrisoare a fost scrisa la peste 10.000 metri altitudine în avionul ce ne poarta, pe mine ?i înca 42 persoane, (rotarieni ?i familiile lor) spre Conven?ia Interna?ionala de la Sydney.

Conferin?a Districtuala din acest an, la care au participat peste 150 rotarieni din district, s-a afirmat ca o încununare a muncii depuse de noi to?i (de mine, de comitetul districtual, de comitetele de conducere ale cluburilor, ?i de fiecare rotarian din district ). Cred ca am reu?it. Sper ca to?i participan?ii sa fi avut acela?i sentiment cu cele exprimate deja de unii dintre ei…
La aceasta conferin?a au participat, pe lânga rotarieni din districtul nostru, ?i rotarieni din Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Olanda, Ucraina. Ne-a impresionat în mod deosebit delega?ia din Ucraina, formata din patru rotarieni care, chiar în condi?iile dificile prin care trece ?ara lor, ?i-au ?inut cuvântul dat mie, în luna noiembrie, când am chartat clubul Donetsk Advance, când au promis ca vor veni la conferin?a noastra.

Dezbaterile interesante cu privire la proiectele desfa?urate, dar ?i cele propuse în cadrul conferin?ei, au fost subiectele noastre, în zilele de 15 – 18 mai, 2014. Colegii din alte districte au apreciat munca noastra, reflectata în prezentarile facute, de substan?a lor, dar ?i de implicare cluburilor. Reprezentantul special al pre?edintelui Rotary International, colegul nostru, Moshe Yonay, din Israel, a eviden?iat, printre altele, ca a venit aici sa dea un impuls mi?carii rotariene de aici ?i sa transmita informa?ii noi, dar în final, cu seriozitate, dar ?i cu umor, a recunoscut ca… avut de înva?at de la noi! Deliciul conferin?ei a fost seara multiculturala, când peste 90% din colegi, îmbraca?i în costumele populare, specifice zonei fiecaruia, au demonstrat ?i sim? artistic, ?i ata?ament fa?a de valorile tradi?ionale. A fost o petrecere minunata ?i am sim?i o emanare de bucurie ?i voie buna, cum nu am mai sim?i de multa vreme. De?i ne - am dorit sa alegem cel mai frumos costum popular, acest lucru nu s-a întâmplat, pentru ca numarul costumelor ?i diversitatea lor au fost atât de impresionante, încât juriul, printr-o excep?ie unica, le-a declarat pe toate… câ?tigatoare! Mul?umesc pre?edintelui Mihai Hora?iu Josan ?i clubului din Aiud, care ne-a facut în dar, pentru acea seara de neuitat, orchestra?ia muzicala, dar ?i o echipa de dans popular, ambele, de excep?ie. Mul?umesc clubului din Zalau ?i, personal, colegului nostru, Dinu Iancu Salajanu, membru al acestui club, care a sus?inut un concert extraordinar, producând o energie din care s-au hranit dansatorii pe ringul de dans. Dans rotarian, daca-mi permite?i sa inventez o noua sintagma!

Participan?ii la conferin?a au primit în mape ?i cartea ce a reflectat toate ac?iunile rotariene din Districtul 2241 (perioada iulie 2013-aprilie 2014), comunicate colegei mele, Lia Lucia Epure, responsabila cu imaginea districtului. Ne propunem ca în finalul mandatului sa tiparim ?i partea a doua a car?ii, ”Arta de a fi rotarian”, cu un sumar editorial, referitor în lunile mai ?i iunie, dar ?i cu cele mai relevante expresii ale muncii în district, pentru anul pe care-l vom încheia curând. Va rog, deci, sa transmite?i cât mai urgent reflectarea ac?iunilor voastre, ele vor fi cuprinse în noul volum.

Sper ca inten?iile noastre, complexitatea activita?ilor din cadrul districtului, multitudinea de preocupari, proiectele ample, energiile incumbate în munca noastra din acest an sa fi devenit vectorul comun, rotarian, spre afirmarea scopului nostru: servirea comunita?ii.

Dar toata aceasta desfa?urare de for?e nu ar fi fost posibila fara sprijinul de care am beneficiat din partea echipei districtuale ?i al celor patru cluburi din Timi?oara. Le mul?umesc tuturor ?i îi asigur de întreaga mea considera?ie. Fotografiile realizate la conferin?a au fost deja distribuite catre cluburi, în varianta electronica.

Va supun aten?iei o propunere din district: unul dintre cluburi a propus ca districtul nostru sa se implice mai mult în activitatea de protec?ie a mediului ?i sa începem o colaborare cu Ministerul Mediului astfel ca, din rândurile noastre, sa furnizam un numar de comisari voluntari de mediu care sa supravegheze modul de respectare a legisla?iei în domeniu. Ideea îmi pare interesanta ?i a? dori sa va trimite?i opiniile voastre la secretariatul districtului.

În final, doresc sa adresez o rugaminte cluburilor care, din diferite motive, nu au transmis înca dona?ia lor de 150 Euro/club pentru promovarea imaginii districtului, la Sydney. Îi rog sa faca asta, este un gest normal, rotarian, patriotic, promovarea valorilor de referin?a în fa?a a peste 25.000 rotarieni, din întreaga lume. Colega noastra, PDG Martha Maria Mocanu, a depus o munca titanica, sa aratam lumii cine suntem, cu adevarat!

La întoarcerea de la Sydney, în scrisoarea aferenta lunii iunie, va voi comunica modul în care ne-am prezentat la aceasta întâlnire grandioasa, în care for?a rotariana, energia noastra, capata valen?e noi.

Cu prietenie rotariana,


Marian MOCAN
Guvernator 2013-2014

APRILIE 2014:

Dragi prieteni rotarieni,

Pentru Rotary International, luna aprilie este "Magazine Month". In aceasta luna se analizeaza activitatea cluburilor Rotary, Rotaract si Interact si se propune premierea celor mai reprezentative cluburi din district.

Aprilie 2014 este si luna Sarbatorilor Pascale pentru intreaga crestinatate. Este luna in care fiecare dintre noi ne analizam introspectiv activitatea de pana in prezent si ne facem planuri personale si organizationale pentru urmatoarele luni ale anului.

Asa cum va spuneam in scrisoarea din martie, a inceput verificarea informatiilor tuturor membrilor Rotary din district, prin telefon, printr-un call center constituit la Timisoara. Verificarea pleaca de la lista oficiala a membrilor Rotary International inscrisi pe My Rotary, care au ID rotarian. Rog presedintii si secretarii cluburilor sa raporteze la Rotary International toti colegii primiti in cluburi, conform normelor rotariene. Aceasta actiune va continua aproximativ o luna, pana la finalizarea tuturor verificarilor, astfel incat sa avem informatii cat mai corecte despre toti membrii din district.

Cea mai semnificativa actiune din luna urmatoare va fi Conferinta Districtuala de la Timisoara, in perioada 15-18 mai. Cu aceasta ocazie, vor fi sarbatoriti 85 de ani de miscare rotariana in Romania. In 1929 au fost infiintate primele doua cluburi Rotary din Romania, la Bucuresti si Timisoara. In anii urmatori au fost infiintate si alte cluburi, in alte orase din tara. Plecand de la acest moment festiv, vrem sa organizam in data de 16 mai o seara inedita, in care fiecare participant sa fie imbracat in costum traditional popular din zona sa folclorica. Evenimentul va avea loc la restaurantul fabricii de bere din Timisoara (prima fabrica de bere din Romania, infiintata in 1718). Va fi organizat si un concurs de costume populare iar atmosfera va fi intretinuta de solisti si formatii de renume.

In 17 mai, va avea loc gala dinner - o seara de gala de inalta tinuta si rafinament. Mancarea va fi pregatita de maestrul Antonio Passarelli, vinul va fi oferit de Cramele Recas, iar partea muzicala va fi asigurata de solisti si formatii cu legaturi directe in cluburile Rotary. Conferinta se va incheia duminica, 18 mai, la Cramele Recas, unde incepand cu ora 13 vom avea un pranz special, cu degustari de vinuri premiate la ultimele concursuri internationale si cu alte surprize. Ne dorim sa avem un eveniment deosebit, care sa arate forta si diversitatea Districtului 2241 Romania si Republica Moldova. Va rugam sa va inscrieti prin formularele care se gasesc pe site-ul districtului. Locurile fiind limitate, la anumite actiuni se va merge pe principiul - primul venit, primul servit -

Suntem in ultima parte a anului rotarian 2013-2014. Am depasit limita de 100 cluburi vizitate si sper ca in curand sa vizitez toate cele 113 cluburi din district. A fost un maraton adevarat, intalniri cu foarte multi colegi, vizite la diferite proiecte, intalniri cu autoritatile. Am avut privilegiul de a intalni oameni minunati care mi-au dat motive sa ma implic cu toata energia in munca aceasta frumoasa, dar si grea. Asa cum am spus si in ultimele mele vizite, am avut oportunitatea de a intalni partea pozitiva a Romaniei si a Republicii Moldova.

Este important ca la nivel national cluburile sa-si promoveze activitatea in mass media. Vom avea astfel mai multa vizibilitate, iar oamenii din exteriorul organizatiei ne vor cunoaste mult mai bine.

Pentru a fi promovati in revista districtului, va rog sa trimiteti colegei noastre Lia Lucia Epure fotografii si descrieri pe scurt ale evenimentelor pe care le-ati desfasurat.

Cu prietenie rotariana,
Marian MOCAN
Guvernator 2013-2014